Nové Mesto, MÚ Nové Mesto, Naposledy zodpovedané samosprávou, Vyriešené podnety

Vyriešený
 
meno užívateľa

Československých parašutistov-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Československých parašutistov
07. novembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bartoškova-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Nové Mesto - Bartoškova
05. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opustený príves

Nové Mesto - Bartoškova
14. augusta 2017 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vrak karavanu na ulici

Nové Mesto - Bartoškova
15. novembra 2018 Komentáre11 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Mestská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Mestská
06. decembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sibírska-Zeleň a životné prostredie-iné

Nové Mesto - Sibírska
11. januára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci smetný kôš

Nové Mesto - Mikovíniho
27. decembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vlárska-kôš-chýbajúci

Nové Mesto - Vlárska
30. decembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jeséniova-kôš-nevhodne umiestnený

Nové Mesto - Jeséniova
18. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Račianska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Račianska
13. januára 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kĺzavá-kôš-chýbajúci

Nové Mesto - Kĺzavá
22. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odbojárov-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Nové Mesto - Odbojárov
18. decembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Nové Mesto - Kalinčiakova
13. decembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Thurzova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Thurzova
08. septembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Thurzova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Nové Mesto - Thurzova
02. februára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0