Nové Mesto

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Krížna-Cesty a chodníky-iné

Nové Mesto - Krížna
28. februára 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-značka na ceste -zle viditeľná

Nové Mesto - Kalinčiakova
28. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie7
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-rozvodné siete-nebezpečný kábel

Nové Mesto - Kalinčiakova
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cádrova-schody-poškodené

Nové Mesto - Cádrova
28. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kukučínova-parkovanie-problémové

Nové Mesto - Kukučínova
28. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Cesta mládeže-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Cesta mládeže
28. februára 2021 Komentáre3 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Račianska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Račianska
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tehelná-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Tehelná
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Cesta na Červený most-parkovanie-problémové

Nové Mesto - Cesta na Červený most
25. februára 2021 Komentáre4 Hodnotenie9
V riešení
 
meno užívateľa

Kukučínova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Kukučínova
28. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hlučínska-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Nové Mesto - Hlučínska
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tehelná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Tehelná
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie3
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hlavná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nové Mesto - Hlavná
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jarošova-kôš-chýbajúci

Nové Mesto - Jarošova
28. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bardejovská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Nové Mesto - Bardejovská
28. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0