Nové Mesto, Naposledy zodpovedané

Kontajner na Kramároch

Nové Mesto - Vlárska


11. októbra 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Parkovanie na zelenej ploche - Bajkalská

Nové Mesto - Bajkalská


09. októbra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Reklama alebo dopravná značka?

Nové Mesto - Račianska


02. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Street art?

Nové Mesto - Trnavská cesta


04. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Reklamný pútač zavadzia na nástupišti zastávky MHD

Nové Mesto - Trnavské mýto


12. septembra 2018

4 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Uzavretý
 

Skládka odpadu medzi domami

Nové Mesto - Tehelná


04. októbra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Čierna stavba - Vinohrady

Nové Mesto - Horská


07. októbra 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Chodník na Hlavnej ulici

Nové Mesto - Hlavná


07. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Poškodený električkový prejazd Riazanská/Vajnorská

Nové Mesto - Riazanská


05. februára 2014

1 komentár 6 aktualizácií

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

V riešení
 

Vyschnutý strom ohrozujúci ľudí a autá

Nové Mesto - Pionierska


07. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Konáre po veternej smršti na Vajnorskej

Nové Mesto - Vajnorská


25. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Výtlky na/pri moste ponad železnicu - Kyjevská

Nové Mesto - Kyjevská


01. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Ilegálny baner na verejnom priestranstve

Nové Mesto - Račianska


25. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Využitie - budova MŠ Teplická

Nové Mesto - Teplická


21. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Uzavretý
 

Belehradská ul. - otvorený kanál bez poklopu

Nové Mesto - Belehradská


20. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení