Nové Mesto, Naposledy zodpovedané

Stavebný odpad na chodníku na Škultétyho

Nové Mesto - Škultétyho


23. júna 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Neriešený
 

Burina na chodníku

Nové Mesto - Sibírska


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Prepadávajúci sa chodník

Nové Mesto - Budyšínska


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 
V riešení
 

Zničená sieť na ihrisku v areáli Kuchajda

Nové Mesto - Tomášikova


12. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Rozobratá dlažba na Sliačskej

Nové Mesto - Sliačska


11. júna 2018

3 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Chýbajúca preferencia električiek na Račianskej

Nové Mesto - Račianska


03. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Semafor na Kominárskej

Nové Mesto - Kominárska


10. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Rozbitý chodník okolo detského ihriska Jama

Nové Mesto - Vajnorská


26. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Nepriechodný chodník

Nové Mesto - Nobelova


09. júna 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Poškodený modrý okruh v Jame

Nové Mesto - Odbojárov


08. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Znečistená Mestská ulica

Nové Mesto - Mestská


08. júla 2018

13 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Výtlk na Nobelovej ulici

Nové Mesto - Nobelova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Poklop kanála na Nobelovej

Nové Mesto - Nobelova


09. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Pravidelny ranný hluk na Kalinčiakovej ul.

Nové Mesto - Kalinčiakova


09. júla 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení