10. ročia zanedbané koryto Podlužianky

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený
meno
Bagara 15. septembra 2017

Rád by som sa dozvedel, že prečo nie je hĺbkovo pravidelne (aspoň raz za 10. rokov) čistený tok potoka pretekajúceho priamo skrz Levice menom Podlužianka (takmer celý tok)? Ide predsa o Mestom tak veľmi deklarované predpovodňové preventívne opatrenie. Nikto si už nepamätá, keď pred nejakými rokmi úplne vylialo koryto a zaplavilo mnoho lokalít obývaných obyvateľmi mesta? MsÚ nepozerá prírodné katastrofy v tomto duchu v iných európskych štátoch? Čakáme kým sa to nezopakuje (v tom čase vybudované betónové steny nikto netestoval a nemusia splniť svoj účel) a možno v omnoho väčších parametroch? Žiadam o nápravu a prosím o odpoveď v intenciách kto (viem, že to patrí ku kompetencii Povodiu Hrona, ale ony väčšinou z vysoka kašlú na takéto podnety), kedy a ako bude riešiť situáciu. Ďakujem.

19. september 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, napriek tomu, že správa vodných tokov nie je v kompetencii mesta (ako aj sám uvádzate), budeme o tejto problematike rokovať s predstaviteľmi Povodia Hrona.

MsÚ Levice

19. september 2017

Marian Staron

jednoduché riešenie, v prípade škody je vinník jasný a potom sa určite ľady pohnú, keď sa to niekomu z "našich " zosobní :-)
22. september 2017

Bagara

Existujú špeciálne samohybné stroje, ktoré dokážu koryto užšej a plytkej rieky (Podlužianka) radlicou prečistiť až po betónový základ za par hodín (1. meter za 5. sekúnd). Stroj to hodí to na breh, keď nákladné auto nemá prístup a potom sa to lopatami (+ pracovníci) prehodí na voz. Problém môže nastať s prekládkami plynu, vody, elektriky a pod.. Pochybujem že na to majú povolenie!!!
26. október 2017

Odpoveď samosprávy

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice venuje údržbe vodného toku Podlužianka primeranú pozornosť. Zvýšená starostlivosť je venovaná intravilánu mesta Levice. V letnom období sú vykonávané 2 kosby brehov vodného toku. V zimnom období sa podľa schváleného dlhodobého plánu vykonáva technicko – pestovateľský zásah. Koryto vodného toku a jeho brehy sú pravidelne týždenne kontrolované počas terénnych rekognoskácií. V dlhodobom pláne sa počíta v rámci protipovodňových opatrení v meste Levice s ďalšou výstavbou ochranných múrikov.

Okrem plánovaných investícií musí správca toku znášať aj náklady pri odstraňovaní odpadu, ktorý sa nachádza v koryte toku a na jeho brehoch celým intravilánom mesta. Preukázateľne ide o komunálny odpad rôzneho druhu. Sú to najmä plasty, biologický odpad rastlinného, občas aj živočíšneho pôvodu, textil, drobné, či väčšie kusy nábytku, nepotrebné domáce spotrebiče všetkého druhu, textil, detské kočíky, bicykle a pod. Takýto odpad môže v toku vytvárať zátarasy, ktoré zvyšujú hladinu toku a za určitých okolností môže dôjsť aj k vybreženiu vody. Pri nízkom vodnom stĺpci, najmä v lete, môže dôjsť k rôznym biologickým procesom, ktoré sa prejavujú zvýšeným výskytom rias, vodných rastlín alebo zápachom vody. Tento stav zapríčiňujú nedisciplinovaní obyvatelia mesta, ktorí netriedia odpad.

Na koniec roka 2017 je naplánované v meste Levice prečistenie vodného toku Podlužianka na Kľačianskej ulici a v blízkosti hradného areálu na Tureckom rade.

Je dobré, že pisateľovi nie je ľahostajný stav tokov v meste, ale treba podotknúť, že nie vždy sú na príčine nedostatočné kapacity správcu toku. Bolo by vhodné počas pozorovaní v teréne všímať si aj správanie sa a ekologické myslenie miestnych obyvateľov.


Katarína Číková, referent úseku riaditeľa správy povodia
sekretariát riaditeľa správy povodia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa
26. október 2017

Bagara

Pani Číková ja plne súhlasím s Vami z určitej časti, poznám túto situáciu už dlhé roky, avšak nejde iba o komunálny odpad!!! Túto rieku, ako aj Perec intenzívne vnímam už od svojho narodenia a to sú dlhé 10.ročia. Vo veľkej miere ide aj o stavebný odpad (ks tehál, betónových tvárnic, panelov, kameňov ešte z čias komunizmu, ale problém sú aj nánosy piesku a ílu + biologický materiál, tzn. bahno!). Prečo tam prehnane bujnie vegetácia??? (nebudem spomínať poľnohospodárske aktivity a tak dusitany a dusičnany, lebo to je iba sekundárna záležitosť) Asi nie kvôli komunálnemu odpadu. Čo je živná pôda pre korene rastlín? Pekne píšete čo všetko sa urobilo pre tok Podlužianky v intraviláne mesta, ale napíšte čitateľom, kedy bolo dno toku komplet čistené od spomínaných znečisťujúcich látok! Chcete tvrdiť že sa to vykonáva pravidelne a často?
04. november 2017

Jaroslav

Kedysi sme s kamošmi holými rukami chytali podustvy, nosále, miene, ba aj úhory a liene. A našla sa aj šťuka, ibaže nelapiteľná. Panenská bola Podlužianka po štátnu Kozmetiku, ktorá vypúšťala peny, čo doplávali hádam až do Hrona. Ale tiekla si korytom vyloženým komunistami prefabrikovanými panelmi bez prekážky. žiadna burina na brehoch, žiadne chaluhy, žiadne pálky v koryte. Vtedy to bolo o prírode v meste, o zdravej vlhkosti ovzdušia, o urbanistike malého mesta, o mostoch, zábradliach pod lakťami. Dnes je to asi už len o peniazoch. Dobré je, že sa dnes už len tak ľahko nevyleje, dobré je, že vôbec tečie, dobré je vidieť pár zdomácnelých divých kačiek aj pár rybiek. Ale zlé je, že správca nemá dosť peňazí. Lebo žaba sedí na prameni. Aj našej Podlužianky?
22. november 2017

Bagara

Áno, presne tak pán Jaroslav. Keď sme boli asi tak 8. ročné deti, chodili sme na „Podliku“ chytať rybky do akvária, skelety tzv. „mušlí“ a na brehu - deke sme hrali karty, vymieňali si známky z albumov a v tom čase hrali české „Človeče nezlob se“. Nechcem tu vyplakávať a nostalgicky spomínať, aké brutál dobré časy to boli. Čomu sa venuje dnešná generácia vo voľnom čase? DNES - Podlužianka je tak za ..... ná, že by som tam nepustil ani svojho psa - napiť sa a okúpať! Prečo sa tvorí bahno a bujnie vegetácia? Tešíme sa divým, mäsovo kontaminovaným a mutovaným kačkám? Pani Číková, referentka úseku riaditeľa správy povodia Hrona píše a vinu dáva najmä komunálnemu odpadu! Ale to nie je celkom pravda. Tok od prvých ľudských obydlí mesta Levice (neďaleko spol. Merkury Market) až po PP Géňa treba hĺbkovo prečistiť, aby sa íl a piesok nezachytával na umelo nahádzanom materiáli - najmä (nie iba) pôvodom betón – tehla – hornina a tak nevytváral živnú pôdu pre vodnú vegetáciu a tiež hrádzu na záseky KO!
02. február 2018

Bagara

Doplnenie súčasnej (2.2.2018) žalostnej situácie na toku potoka Podlužianka v blízkosti Koháryho ulice a Merkury Marketu. Dobre že tu nerastie celoročne rákosie a bambusy. A veruže nejde o komunálny odpad ako príčinu zakorenenej vegetácie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania