Bezpodmienečne nutné dopravné značenie - smer Staré Hrisko

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Vyriešený
meno
Matúš 03. marca 2016

bezpodmienečne potrebné dopravné značenie upozorňujúce vodičov na zvýšený pohyb chodcov, bežcov, korčuliarov a bicyklistov na úseku Potočnej ulice, ktorá slúži ako hlavná spojnica širokej verejnosti s rekreačným areálom Staré Hrisko a cyklistickým chodníkom. Zvýšená rýchlosť, nezodpovedné správanie a neohľaduplné výbehy aut zo zatáčok na tomto úseku zvýšeného pohybu chodcov, bežcov, rodín s deťmi, korčuliarov a bicyklistov smerujúcich k rekreačnému areálu a cyklistickému chodníku môžu kedykoľvek spôsobiť neštastie a vážne úrazy.

11. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Bude zapracované do novej zmeny dopravného značenia v prvom štvrťroku 2016.

Ing. Alžbeta Pitoráková
odd. inevestičné
25. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Značka bola osadená.

TS Levoča
26. apríl 2016

Matúš

môžte to odfotiť a zverejniť nech vidíme ako to vyzerá?
27. apríl 2016

Matúš

počas prehliadky spomínaných miest som tieto značky nevidel osadené , môžu teda TS Levoča fotodokumentáciou ukázať, kde ich vlastne osadili?
29. apríl 2016

Matúš

Po značkách na dotknutých miestach žiadnej stopy (stav k 29.4)
24. máj 2016

Matúš

žiadna značka nebola osadená, napriek tomu napísali Technické služby, že áno
12. august 2016

Matúš

Je 12. Augusta, vrchol leta, stovky Levočanov smerujú každodenne cez zúženú komunikáciu využívanú autami v oboch smeroch ku hlavnej mestskej rekreačnej oblasti a stále nie je žiadna značka upozornujúca vodičov na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť osadená
30. august 2016

Mgr. Matúš Taratuta

Osadenie neviditeľných (nejestvujúcich) značiek mestom

Mesto už 5 mesiac nereaguje na môj podnet a zdá sa, že tento pretrvávajúci problém považuje za vyriešenú vec, ktorej sa už nemieni venovať, napíšem tu teda ešte raz v čom vlastne spočíva celý problém. Vo februári som zverejnil podnet o potrebe osadenia značiek na komunikácii (úsek Potočnej ulice) intenzívne využívanej obyvateľmi celého mesta smerujúcimi do hlavnej mestskej rekreačnej oblasti na Staré Hrisko, cyklistický chodník atd... Investičný úsek mesta mi hned nato vo februári odpísal, že značky boli zaradené do plánu nového dopravného značenia mesta pre prvý štvrtrok 2016. Technické služby oznámili v apríli mne a verejnosti, že značky boli osadené, avšak po značkách na dotknutých miestach niet doteraz žiadnej stopy.
10. september 2016

Matúš Taratuta

Fotodokumentácia nepriehľadnosti a nebezpečnosti situácie na tejto komunikácii
10. september 2016

Matúš Taratuta

Fotodokumentácia nepriehľadnosti situácie na tejto komunikácii
10. september 2016

Matúš Taratuta

Fotodokumentácia nepriehľadnosti situácie na tejto komunikácii
10. september 2016

Matúš Taratuta

fotodokumentácia
12. august 2017

Matúš

bol som sa osobne informovať ako napreduje stav riešenia tohto podnetu a problém je širší a zodpovednosť má viacero strán než len mesto, mesto už zapracovalo osadenie značiek v tomto úseku do dopravného projektu na schválenie pre okresný dopravný inšpektorát. Vyzerá to, že na jeseň budú značky konečne osadené.
11. október 2017

Mgr. Matúš Taratuta

značenie bolo osadené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.