Chodník na M.M.Hodžu

Zodpovednosť za riešenie: Liptovský Mikuláš

V riešení
meno
Matúš 08. januára 2016

Problematický chodník v širšom centre mesta. Chcel by som sa zároveň opýtať, či existuje nejaký plán na komplexnú renováciu komunikácií pre chodcov v širšom centre mesta? Veľa chodníkov nemá bezbariérové prechody a sú v žalostnom stave pre ľudí na vozíčkoch a s kočíkmi. Ako vidieť na obrázku, problém je aj s čistením týchto komunikácií. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom

11. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za váš podnet. Mesto si je vedomé zlého stavebnotechnického stavu chodníka pre peších na ul. M. M. Hodžu. Na potrebnú rekonštrukciu predmetnej ulice vrátane chodníkov je spracovaná projektová dokumentácia a je aj vydané stavebné povolenie. Požiadavka na túto rekonštrukciu bola zapracovaná aj do širšieho návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, avšak vzhľadom k neúmerne väčším požiadavkám ako sú finančné možnosti mesta boli na rok 2016 schválené iné miestne komunikácie určené na rekonštrukciu. Čo sa týka komplexného plánu rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií, podkladom je každoročne schvaľovaný rozpočet mesta, v ktorého programovej časti sú presne špecifikované investičné akcie na nadchádzajúci rok. Ďalším podkladom je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý zahŕňa jeho rozvoj v tomto smere v dlhšom časovom horizonte. Obidva tieto strategické dokumenty si môžete pozrieť a stiahnuť zo stránky mesta. Postupne pracujeme aj na bezbariérových úpravách chodníkov, ktoré sú naozaj potrebné a odbor ŽP a dopravy má na tieto stavebné činnosti vyčlenených 10000 eur na rok 2016. Keďže aj v tomto prípade sú požiadavky vyššie ako finančné možnosti, presný výber lokalít kde dôjde k realizácii bezbariérových úprav chodníkov bude stanovený na základe rokovaní Komisie dopravy a verejného poriadku v apríli 2016. Samozrejme požiadavka na bezbariérové úpravy chodníkov na tejto ulici bude zahrnutá do širšieho návrhu úprav a v prípade, že bude požiadavka schválená, dôjde k jej realizácii v letných mesiacoch tohto roku.

S pozdravom

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
tel: +421 44 5565 380
14. máj 2018

TO DO Liptov

Chodník je aj na jar 2018 v katastrofálnom stave.
16. máj 2020

TO DO Liptov

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený. Jedna katastrofa ...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania