level start 7
Viac o bodoch aktivity
26%
2286/2800
level end 8

6 pridaných podnetov

Viac ako 91% použíavateľov
91%

78 pridaných komentárov

Viac ako 98% použíavateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%