7 pridaných podnetov

Viac ako 93% používateľov
93%

4 pridaných komentárov

Viac ako 72% používateľov
72%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
USER NAME HERE

Upchaté kanály

J.Bánika
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Výtlky na Kozačekovej ulici

J.Kozáčeka
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Upchaté uličné vpusty

Ružová
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Stĺpy telefónneho vedenia

Borovianska
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nedokončený chodník

Borovianska
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Znečistený svah a potok

Ružová
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Nebezpečné parkovanie

Ružová
Hodnotenie0