Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Zarastené schody na ul. Hoštáky zo Staromyjavskej ul.

Zodpovednosť za riešenie: Myjava

Vyriešený

Zaslal: Igor, 18. augusta 2015

Porast okolo schodov vedúcich zo Staromyjavskej ul. na ul. Hoštáky je neudržiavaný a slabo osvetlený ( nefunguje ani verejné osvetlenie, hlavne na ul. Hoštáky ). Je nemožné vyjsť touto cestou pre mamičky s kočárom, resp. pre starých ľudí, ktorí sa chcú chytiť zábradlia, a to nehovoriac o nebezpečnosti tohto miesta v noci.

18. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Ďakujem za podnet. Hneď to nahlásim Správe majetku mesta Myjava, aby sa postarali o nápravu.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
28. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Ospravedlňujem sa, že som zabudol na túto tému ďalej reagovať. Od nahlásenia podnetu bol orez na schodisku realizovaný dvakrát, inak bude spoločnosť Brantner robiť komplexný orez v rámci sídliska Rozptyl teraz v jesennom období. Osvetlenie bolo opravené a čo sa týka schodiska a komunikácií, to bude riešené spolu so všetkými ďalšími časťami sídliska v rámci rozbehnutého projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií. Podľa pôvodného rozpisu termínov sa mal Rozptyl stihnúť ešte tento rok, ale vzhľadom na množstvo prác - aj tých doplnkových na kontajnerových stanovištiach či parkoviskách - a vyťaženosť kapacít dodávateľa to bude skôr až na jar 2016.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
28. október 2015

Igor

Ďakujem za informáciu o riešení podnetu. Ak by to bolo možné, bol by som veľmi rád a myslím si, že nehovorím iba za seba, ak by sme mohli byť vopred informovaní ( myslím tým napr. zástupcov vlastníkov - hospodárov - jednotlivých bytových domov v lokalite Rozptyl) - o termíne vykonávania prác spojených s orezom drevín v lokalite Rozptyl. Táto činnosť by mohla byť potom koordinovaná v súlade s potrebami resp. podnetmi od obyvateľov sídliska, napr. ohľadom odstránenia prekážok k prístupu denného svetla do bytu resp. verejného osvetlenia, resp. lepšieho výhľadu šoférov pri výjazde na miestne komunikácie alebo získania dostatočného priestoru pri prípadnej rekonštrukcií bytových domov, ktorá sa bude určite v blízkej dobe realizovať na viacerých domoch na sídlisku. Myslím, že by to prispelo k zlepšeniu vzájomnej komunikácie občanov a mesta.
29. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Ďakujem za reakciu. Informoval som o Vašom návrhu spoločnosť Brantner. Majú nám dať vedieť, keď pôjdu orez robiť a postup bude môcť byť tak koordinovaný s požiadavkami občanov. Svoje návrhy týkajúce sa tejto problematiky môžete dovtedy poslať Ing. Cablkovej z Oddelenia výstavby a živ. prostredia, e-mail: jana.cablkova@myjava.sk, tel.: 034/6907 218.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
18. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Spoločnosť Brantner by mala v týchto dňoch vykonávať ďalší orez zelene na sídlisku Rozptyl. V kontexte predošlých informácií Vám to dávam do pozornosti, aby ste si prípadne mohli s nimi vydiskutovať ďalšie požiadavky na úpravu zelene v danom území.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
19. november 2015

Igor

Ďakujem za informáciu aj za kontakt, situáciu budeme riešiť spoločne a sledovať ďalej. Oceňujem, že existuje aj takáto forma komunikácie občanov so samosprávou a hlavne, že na opodstatnené podnety prichádzajú aj relevantné odpovede.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.