Kontajnerové státie na separovaný odpad

Zodpovednosť za riešenie: Myjava

Vyriešený

Zaslal: Eva Ilovičná, 03. júla 2016

Kontajnery na separovaný odpad sú často preplnené. Ľudia následne kladú vytriedený odpad vedľa kontajnera. Ten potom nie je odvážaný a špatí okolie. Riešenie by bolo vyvážať kontajnery častejšie, alebo pridať kontajner na plast. Pevné kontajnerové státie by uľahčilo udržiavanie poriadku.

06. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem.

Ďakujem za podnet. Postúpil som ho spoločnosti Brantner na riešenie.

Tomáš Marek, Mestský úrad Myjava
29. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Kontajnerové státie, ktoré vidno na Vašich záberoch z miestnej časti Turá Lúka, patrí spolu s ďalšími dvoma medzi najproblematickejšie v meste. Spoločnosť Brantner má podľa odsledovaného množstva odpadu nastavený zvozový kalendár a na rozdiel od kontajnerových státí na sídliskách v meste sa o tieto stará Správa majetku mesta Myjava. Tá ich aj pravidelne čistí. Problémom týchto státí však je, že sa v kontajneroch opakovane vyskytuje množstvo dopadu, ktorý tam nepatrí. A akonáhle miera znečistenia v separovanom odpade prekročí 50%, už to nikto na ďalšie spracovanie nezoberie a môže sa to sypať priamo do komunálu a voziť na skládku. Aj v posledných týždňoch sa práve v týchto kontajneroch našli medzi sklom napríklad betónové zvyšky, zárubne od dverí, drevené rámy okien a podobne. Je zrejmé, že nie je možné v tejto situácii udržať kontajnerové státie pri hlavnej ceste na Turej Lúke v slušnom stave a vyzerá to tak, že separovaný zber bude nahradený vrecovým systémom, ktorý už úspešne funguje v iných častiach Turej Lúky. Na ilustráciu prikladám foto z "vyseparovaného" skla, ktorú som tento týždeň dostal zo zberného dvora.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
21. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Situácia s týmto kontajnerovým státím bola od februára 2017 vyriešená zavedením vrecového systému separovaného zberu v centrálnej časti Turej Lúky a kontajnery boli z lokality odvezené.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.