Komárňanská cesta - zanedbaná autobusová zastávka

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Martin Vyžinkár 24. júna 2016

Zastávka autobusov na Komárňanskej ceste:
- burina a bodliaky takmer vyše človeka,
- chodník zarastený trávou,
- žiadna lavička, žiadny prístrešok (veď nech sa ľudia pečú na Slnku, nech
postoja v daždi či vetre),
- žiadny kôš na odpadky,
- označenie zastávky = hrdzavá stará troska.

Bolo by dobré s tým čosi spraviť.

27. jún 2016

Oto

Voľakedy bývalo dobrým zvykom, že mesto aspoň raz do roka pokosilo tú burinu na chodníku a meter od neho. Občas to tam trochu aj dalo do poriadku. Obvykle pred leteckým dňom. Som zvedavý, čo bude tento rok. Letecký deň predo dvermi, no v meste nijaké reklamy nie sú, lebo to asi nie je "mestská akcia".

Asi to skončí pri obvyklých pesničkách o tom, že "koho" to tam je a či to majú kosiť + udržiavať cestári, Mmesto alebo Duch svätý. Nehovoriac o tom, že na chodníku tam roky stoja kamióny a zrejme to nikomu nevadí.
27. jún 2016

Martin Vyžinkár

Oto, pokosiť je minimum o ktorom by sa nemalo debatovať. No ani to ostatné - lavička, prístrešok, celkový vzhľad miesta - nie je nič extrémne náročné. Len to chce cit a záujem. Pozrite sa na fotografie: chodník mizne, zarastá, okraj cesty = bodliaky vysoké ako človek, bilbord nesmie chýbať - proste hnus. Parkovanie kamiónov na chodníku je tiež zaujímavá téma. Názor a (ne)záujem (ne)kompetentných tu:https://www.odkazprestarostu.sk/nove-zamky/podnety/24687/komarnanska-cesta-smetisko-parkovisko-pred-colnym-uradom
27. jún 2016

Oto

Je evidentné, že ak "mesto", úradník, človek,... chce, tak môže. Nikdy tento kút mesta nevyzeral nijako exkluzívne, ale pokosiť aspoň raz ročne pred akciou kam možno prídu tisíce ľudí by sa hádam dalo. Iná vec je to, že aspoň hrubé pokosenie 2-3x do roka by mesto nepoložilo. Vidí to denne každý, kto ide smer KN-NZ.
29. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Podobný podnet v lokalite Komárňanskej cesty tu už bol aj v minulosti, kde bolo odporučené, keďže komunikácia č.I/64 nespadá do kompetencie mesta, sa s Vašimi otázkami obrátiť priamo na inštitúcie, pod ktorých vlastníctvo respektíve údržba daná cesta patrí - Okresný úrad v Nitre, Slovenská správa ciest. Autobusová zastávka je zastávkou prímestskej dopravy, ktorá patrí do kompetencie VUC. Mesto vyzýva vlastníkov nehnuteľností (aj na druhej strany cesty) o vyčistenie a udržiavanie čistoty na ich pozemkoch.

S pozdravom

Peter Kijaček
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
29. jún 2016

Oto

Pán Kijaček, ďakujeme za formálne vysvetlenie aj vysoko formálne vyriešenie podnetu. Len by som si dovolil kacírsku otázku. Prečo minulé vedenie mesta dokázalo nájsť ľudí, prostiredky a silu na to, že aspoň raz ročne pred konaním leteckého dňa to pokosili?

Tým, že to pokosíte spravíte dobrú službu kope ľudí, ktorí na ten letecký deň možno radi prídu.
04. júl 2016

Odpoveď samosprávy

V súvislosti s obdržaným podnetom „Komárňanská cesta – zanedbaná autobusová zastávka“ od p. Martina Vyžinkára, ktorý Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií prijal dňa 29.06.2016 podávame nasledovné stanovisko:

Z prijatej Vašej fotodokumentácie vyplýva, že sa jedná o autobusovú zastávku oproti fi NOVOFRUCT na ceste I/64 v smere od Nových Zámkov do Bajču. Na autobusovej zastávke sa nachádzajú dva autobusové označníky, (starý aj nový).

- čo sa týka št. ciest prvých tried, teda aj cesty I/64, táto patrí do vlastníctva štátu, kde správcom tejto cesty je Slovenská správa ciest. Nitrianskemu samosprávnemu kraju patria do vlastníctva, správy a údržby cesty II. a III.tried;

- čo sa týka samotného miesta, kde sa autobusová zastávka nachádza - z pohľadu jej správy a údržby, vykonávacia vyhláška č. 35/1961 k zákonu č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov v § 8 ods.6 definuje, že „súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú najmä .......označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej verejnej dopravy,........“;

- zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave /ďalej zákon o cestnej doprave/ v § 23 ods. 2 hovorí, že „zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba“. Z uvedeného vyplýva, že za správu a údržbu predmetnej autobusovej zastávky oproti FOVOFRUCTu, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Zámky, zodpovedá mesto Nové Zámky;

- čo sa týka autobusového označníka na autobusovej zastávke – zákon o cestnej doprave § 23, ods.3 konkrétne uvádza nasledovné: „Označník na zastávke mimo autobusovej stanice má povinnosť zriadiť a udržiavať vlastník, resp. ten dopravca, ktorý má na nej najviac autobusových spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak.“ V tomto prípade je vlastníkom autobusového označníka a zodpovedným za údržbu dopravca ARRIVA Nové Zámky, a.s.;

Čo sa týka dvoch označníkov na autobusovej zastávke po telefonickom rozhovore nám zástupca dopravcu sľúbil, že starý autobusový označník bude odstránený do konca júla 2016.

S pozdravom


Ing. Ivan Lačný

odborný referent pre cestnú a žel. dopravu

oddelenie verejnej osobnej dopravy

------------------------------------------------------------

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 Nitra
06. júl 2016

Martin Vyžinkár

Dobrý deň, pokiaľ sa vyjasní kto je za toto miesto vlastne zodpovedný pridávam inšpiráciu a porovnanie z Branova, malej dedinky neďaleko od NZ. Autobusová zastávka pri ktorej sa asi vie kto je jej majiteľom:
- elegantná, ľahká a jednoduchá drevenná konštrukcia
- "sklenená" výplň z nejakého typu odolného, možno nerozbitného materiálu
- smetná nádoba
- čisté "sklo", akoby práve namontované!
- kvetináč s udržiavanámi rastlinami!
Foto hovorí samo za seba.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania