Tankodrom na parkovisku

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 12. októbra 2012

Prosím o vyriešenie problému pri parkovaní na parkovisku Polikliniky na Levočskej ulici. Parkovisko skôr pripomína tankodrom. Pre diery, ktoré tam sú, som už niekoľko krát šuchol osobné auto podvozkom. Ďakujem.

16. október 2012

Odpoveď samosprávy

Uvedený podnet patrí do kompetencie samosprávy mesta Prešov. Podnet bol zaevidovaný na MsÚ v Prešove a pridelený na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru MsÚ, ktorý o výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk
22. október 2012

Odpoveď samosprávy


MsÚ Prešov odd. investičnej výstavby na základe zistenia skutkového stavu plochy parkoviska Poliklinika na ul Levočskej dáva nasledovné stanovisko :

Predmetné parkovisko sa nachádza na pozemku parc. č 3125/1,ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Pharma plus,spol.s.r.o. Čapajevova 23 Prešov. Z uvedeného dôvodu Mesto Prešov nemôže zabezpečiť realizáciu úpravy dotknutého pozemku.
S požiadavkou na jeho opravu je potrebné sa obrátiť na vlastníka nehnuteľnosti.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania