Námestie legionárov-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
peťa 09. septembra 2020

Na križovatke ul.pri Novume by bolo dobré doplniť značky P8 a P2 o značky typu P12 - P13 samozrejmé v závislosti od tvaru tejto križovatky a určenia hlavnej a vedľajších ul. Nutné je to predovšetkým pri vypnutých semaforoch.

10. september 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
20. september 2020

Mirka

Pripájam sa k podnetu. Každý deň ráno chodievam cez túto križovatku ešte pred spustením semaforov. Jednoznačne tam chyba označenie, ktorá cesta je hlavná a ktorá vedľajšia!
21. september 2020

Mirka

Masarykova-riešenie dopravnej situácie-dopravu spomaľujúce

Dobrý deň

Zaujíma ma križovatka pri novom nákupnom centre Novum/ Fórum, kde nie je na "vedľajšej" ceste nikde dopravné značenie ktorá cesta je hlavná a ktorá vedľajšia ( Podotýkam, že môžu nastať až 3 možnosti/ variácie kde môže ísť hlavná z tohto pohľadu ...lave L-ko, prave L-ko a rovno). Sú tam osadené len značky STOP.
žiadam teda vysvetlenie, ďakujem

13. november 2020

Odpoveď samosprávy

Od 1.4.2020 je v platnosti nová vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení. Podľa tejto vyhlášky sa dopravné značenie označuje ináč. Vo vyhláške okrem iného sa uvádza:
II. Špecifické dodatkové tabuľky Dodatková tabuľka „Priebeh križovatky – 510“ umiestnená pod značkou „Daj prednosť vjazde! – 201,“ „Stoj, daj prednosť vjazde! - 202“ alebo „Hlavná cesta – 302“ vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný. Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.
V dôvodovej správe k vyhláške č. 30/2020 sa k dodatkovým tabuľkám uvádza: K prílohe č. 5.
Dodatkové tabuľky sa delia na všeobecné a špecifické. Všeobecné dodatkové tabuľky sa používajú so značkami viacerých skupín, špecifické zväčša s jednou, resp. s niekoľkými značkami. Zo súčasných dodatkových tabuliek sa vypúšťajú napríklad Počet a Celková hmotnosť s matematickými znamienkami, taktiež všetky tvary križovatky a kríženia cesty so železničnou dráhou (ponecháva sa iba Priebeh hlavnej cesty v prípade jej neštandardného vedenia cez križovatku).
Z vyhlášky vyplýva. že dodatkové tabuľky vyznačujúce priebeh križovatky sa umiestňujú len v prípade, že hlavná cesta nevedie priamo.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Odbor dopravy a životného prostredia MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania