Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Súbežný chodník s II/575 Chotčanská

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený

Zaslal: Ján Zápotocký, 21. júla 2015

Nad hlavami chodcov už desiatku rokov visí kovový lampáš, o ktorý sa nikto nestará a neudržuje. Vzhľadom na skutočnosť, že vo vetre sa hompáľa, môže dôjsť o opotrebeniu jeho uchytenia do takej miery, že spadne na chodník v tom lepšom prípade, na nejakú osobu v tom horšom prípade. Poučme sa zo spadnutého múrika Pri rybníku s tragickým následkom.

24. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Lampáš visí na stĺpe vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej, a.s. Vlastníka budeme informovať o vašom podnete.

Peter Novák
marketing, komunikácia, vzťahy s verejnosťou
24. júl 2015

Ján Zápotocký

Lampáš osadil vlastník susednej nehnuteľnosti, keď tam zriadil prevádzku pohostinstva. Podľa mňa bez vedomia správcu el. vedenia. Ten by to totiž nedovolil.
10. september 2015

Peter Novák

Nefunkčný lampáš bol odstránený a je uskladnený v mestskom podniku Služba.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.