Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Parkovanie v križovatke

Zodpovednosť za riešenie: Stropkov

Vyriešený

Zaslal: Jana Fiľarská, 23. februára 2016

Prikladám záber každodennej situácii parkovania na križovatke pred nemocnicou. Kedy sa táto situácia parkovania uprostred križovatky a nielen uprostred križovatky vyrieši? Môžem sa opýtať, čo v tom smere robí mestská polícia? Nestálo by sa uváženie túto oblasť vybaviť kamerovým systémom? Stretlo sa už vedenie mesta s vedením nemocnice za účelom vybudovania parkoviska pre pacientov?

24. február 2016

Jana Fiľarská

01. marec 2016

Odpoveď samosprávy

V uvedenej lokalite došlo od utorka 23. februára k zmene v organizácii dopravy na ulici Jilemnického. K tomuto kroku sme pristúpili v záujme zvýšenia plynulosti dopravy v okolí nemocnice a blízkych zdravotníckych zariadení. Na ulici Jilemnického vznikol väčší priestor určený na parkovanie vozidiel. K tomuto opatreniu sme pristúpili po viacerých konzultáciách s dopravným inžinierom i obyvateľmi predmetnej lokality. Zmena v organizácii dopravy bola odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Svidník. Sme si vedomí, že komplikovanú dopravnú situáciu v okolí nemocnice to úplne nevyrieši a v tejto lokalite sú potrebné aj ďalšie parkovacie miesta. Po odporúčaniach odborníkov v danej oblasti však ide o krok, ktorý pri relatívne nízkych nákladoch aspoň sčasti eliminuje negatívne vplyvy zhustenej dopravy v spomínanej lokalite. V ďalšom období sa bude vedenie mesta zaoberať aj otázkou ďalších možností, ako eliminovať vplyv veľkého množstva vozidiel na bezpečnosť dopravy pri nemocnici.

Peter Novák
marketing, komunikácia, vzťahy s verejnosťou
01. marec 2016

Jana Fiľarská

Vážený pán Novák, táto situácia trvá minimálne 8 rokov. Kým sa vedenie mesta začne zaoberať otázkou parkovania pred nemocnicou uprostred križovatky a nielen uprostred križovatky, môžu sa každodenne porušovať dopravné predpisy?? Vyjsť na cestu od domu 320 je veľmi nepríjemné, takmer žiadny rozhľad. Vaša odpoveď je zahmlievanie a odsúvanie problému, resp riešenie problému od stola.
01. marec 2016

Jana Fiľarská

doplním - Parkovanie na ulici Jilemnického vyriešilo iba parkovanie zľava doprava. Odpoveď na môj podnet je akoby ste v Stropkove písal o parkovaní v Košiciach na Luníku 9.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.