Schované váhy na trhovisku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

Vyriešený
meno
KrajsiaStupava Stupava 25. októbra 2016

Dobrý den,

týmto chcem požiadať mestsky úrad, aby zakročil voči predajcom, ktorí porušujú trhový poriadok a svoje váhy umiestňujú tak, aby zákazníci váhu kupujuceho tovaru. Tieto podozrivé praktiky ma 99%predajcov zeleniny a ovocia na stupavskom trhovisku.
Podla priložených fotiek su porušene nasledovne body trhového poriadku Vzn c2/2014:
Článok 6, 2 Predávajúci je povinný:
a) označiť predajné miesto obchodným menom, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,
b) umožniť kupujúcemu priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaný
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou
Verím, ze poučenie trhovníkov príslušníkmi MP počas každej soboty, tieto porušenia rýchlo a spoľahlivo odstráni.

28. november 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Správca trhoviska zabezpečí kontrolu dodržiavania trhového poriadku v zmysle Vášho podnetu. Predávajúcich upozorníme na dodržiavanie ich povinnosti vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom, ako to určuje VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach. Ako spotrebiteľ máte právo vyžadovať od predávajúceho kontrolu váženia tovaru.Martina Mitická
riaditeľka MKIC
28. november 2016

Odpoveď samosprávy

Ešte doplníme informáciu pre spotrebiteľov, že u zamestnanca správcu trhoviska je možné zakúpený tovar si dať prevážiť na kontrolnej váhe.

Martina Mitická
riaditeľka MKIC

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania