Paričovská-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Adam Werther 15. marca 2021

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o riešenie situácie na križovatke ulíc Paričovská a Petrovova, pri výjazde z ulice Petrovova dochádza ku kolíznym situáciám.
Keďže vlastník pozemku parc. č. 902/6 si oplotil pozemok neprehľadný plotom, vozidlá odbočujúce z Paričovskej ulice na Petrovovú odbočujú na ulicu, z ktorej nič nevidia. Rovnako vozidlá vychádzajúce z Petrovovej ulice na Paričovskú nevidia prichádzajúce vozidlá.
Ideálne riešenie by bolo pravdepodobne spriehľadnenie oplotenia alebo umiestnenie dopravného zrkadla. Pripadne rozšírenie ulice Petrovova v mieste križovatky s Paričovskou ulice.
Ďakujeme za riešenie tohto problému.

14. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu vo veci riešenia situácie na križovatke ulíc: Paričovská a Petrovova, bolo zvolané pracovné stretnutie povereným zamestnancom mesta Trebišov. Rokovania sa priamo zúčastnili aj zástupcovia Dopravného inšpektorátu OR PZ v Trebišove a Technických služieb mesta Trebišov. Vo výsledku sa všetci zúčastnení zhodli na konečnom riešení tohto znenia: osadí sa dopravná značka „202“ – Stoj, daj prednosť v jazde! a značka „604“ – STOP čiara. Pracovníci TS mesta Trebišov už umiestnili uvedené značky v predmetnej lokalite.

odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.