Kalinčiakova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Uzavretý
meno
Anton Dula 15. júla 2022

Višne na mestskom pozemku. O ovocie mesto nemá zjavne záujem. O poriadku nehovoriac. Výhonky vyrastajú 12,5 metra od stromov na súkromných pozemkoch a znemožňujú napr. aj prístup k elektroskrinkám na stĺpe. Neúmerná výška stromov 2x poškodila telefónne a internetové vedenie. Žiadosť o výrub zamietnutá. Stromy divo rastúce bez odborného rezu napadnuté moniliózou, ktorá sa jednoducho šíri vzduchom na ďalšie stromy v súkromných záhradách. ,,Mestský" odborník pri obhliadke konštatoval vynikajúci zdravotný stav stromov.

Zložitá situácia má jednoduché riešenie. Potrebná je chuť zaoberať sa problémom občana /občanov/.

05. október 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetné stromy na uvedenom pozemku nesadilo mesto ani pracovníci Technických služieb (TS) mesta. To, že špinia chodník pri Vašej nehnuteľnosti, nie je dôvod na ich výrub.

Stromy posudzoval aj dendrológ zo Štátnej ochrany prírody z hľadiska ohrozovania stability stavby, alebo života a majetku občanov a následne potvrdil ich bezpečnosť. TS mesta Trebišov vykonali orez konárov nad pešou komunikáciou na jar 2022. Mestská organizácia nedisponuje špecialistom na orez ovocných drevín. Upratovaniu predmetného chodníka sa bude vo zvýšenej miere venovať aktivačné stredisko TS mesta Trebišov.

TS mesta Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.