Neupratané okolie kontajnerov po vývoze odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený

Zaslal: Lenka, 02. augusta 2017

Takýto neporiadok po sebe nechávajú pracovníci TS po každom vývoze odpadu.

11. október 2017

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu, ktorý ste mestu zaslali prostredníctvom tohto portálu, boli pracovníci Technických služieb mesta Trebišov poučení o svojich povinnostiach pri výkone práce, aby sa uvedené nedostatky počas zberu TKO neopakovali.
Vami zaznamenaný neporiadok bol uprataný.
Ďakujeme za Váš podnet.


Michal Davala, zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.