Hurbanova-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení

Dobrý deň
Rád by som sa opýtal ci stavebné úpravy chodníka na uvedenej adrese realizovalo mesto. Jedna o zníženie cca polovice chodníka k vjazdu na súkromný pozemok. Pokiaľ nie, chcem sa opýtať, či existuje stavebné povolenie na túto úpravu. Ďakujem.

18. september 2019

Odpoveď samosprávy

V roku 2014 bolo stavebníkovi vydané Mestom Trebišov, príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy, stavebné povolenie na stavebné úpravy stavby, ktorými sa zároveň menilo jej užívanie. V rámci stavebného povolenia boli povolené stavebné úpravy stavby len na pozemku stavebníka (parc. č. 3683/1). Stavebné úpravy chodníka na parc. č. 4480 ( Ul. Hurbanova) a povolenie nového vjazdu na pozemok neboli predmetom stavebného povolenia. Overený výkres s vyznačením smeru vjazdu do garáže neoprávňuje stavebníka realizovať stavebné úpravy na verejnom priestranstve a zasahovať do majetku mesta Trebišov bez povolenia a súhlasu. O povolenie nového vjazdu z miestnej komunikácie na vlastný pozemok (vrátane chodníka) stavebník je povinný pred jeho realizáciou požiadať povoľujúci orgán cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie. Na stavebné úpravy chodníka a zásah do verejného priestranstva musí požiadať o súhlas vlastníka pozemku – Mesto Trebišov.
Tento stav je zo strany oddelenia výstavby a majetku momentálne v štádiu zisťovania a následného riešenia.

Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad, MsÚ
18. september 2019

Roman Ostrožovič

Dobrý deň Ďakujem Vám za odpoveď. Bol by som rád ak by ste ma, aj ostatných občanov, informovali týmto komunikačným kanálom o ďalšom priebehu šetrenia a následných krokoch. Ďakujem Roman Ostrožovič
18. september 2019

Roman Ostrožovič

Dobrý deň Ďakujem Vám za odpoveď. Bol by som rád ak by ste ma, aj ostatných občanov, informovali týmto komunikačným kanálom o ďalšom priebehu šetrenia a následných krokoch. Ďakujem Roman Ostrožovič
24. september 2019

Odpoveď samosprávy

Uvedené stavebné úpravy sú v štádiu šetrenia, preto nie je ešte možné poskytovať žiadne informácie.

Ing. Iveta Verešová
referentka oddelenia výstavby a majetku, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.