Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Mestský mobiliár, Ulica Ľudmily Podjavorinskej ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-detské ihrisko-chýbajúce

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
04. februára 2019 Komentáre10 Hodnotenie3
November 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Nadrozmerný odpad

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
04. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúca nádoba na sklo

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
03. júna 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Marec 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pokazený smetný kontajner

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
03. apríla 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Máj 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kontajner plný skla

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
17. mája 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Vybudovanie kontajnerového stojiska

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
20. júla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok pri smetiakoch

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
09. júna 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Smetné koše

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
09. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0