Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Dopravné značenie, Ulica Ľudmily Podjavorinskej ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-vertikálna značka-neaktuálna

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
12. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
15. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Máj 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Ľudmily Podjavorinskej-vertikálna značka-poškodená

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
19. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Vysvetlenie dopravnej značky

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
09. apríla 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Dopravné značenie Ľ. Podjavorinská

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
20. júla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2014
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevyriešené parkovanie - vyznačenie prechodu pre chodcov Podjav.

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
20. júna 2014 Komentáre2 Hodnotenie0