Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Mestský mobiliár, Ulica Vajanského ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-kôš-preplnený

Stred - Ulica Vajanského
21. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-kôš-preplnený

Stred - Ulica Vajanského
19. januára 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vajanského-kôš-chýbajúci

Stred - Ulica Vajanského
30. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odstránenie starých smetných kontajnerov

Stred - Ulica Vajanského
22. októbra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedôstojný stav kontajnerového stojiska

Stred - Ulica Vajanského
19. októbra 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
September 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výstavba polopodzemných kontajnerov

Stred - Ulica Vajanského
01. októbra 2017 Komentáre15 Hodnotenie0
Jún 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vysýpanie smetí

Stred - Ulica Vajanského
15. júna 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2014
Vyriešený
 
meno užívateľa

Plný odpadkový kôš

Stred - Ulica Vajanského
07. augusta 2014 Komentáre1 Hodnotenie0