Nelegalna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený

Komunálny odpad,plasty,textilie

14. október 2015

Odpoveď samosprávy

Približne pred dvomi týždňami kontaktoval obec prostredníctvom e-mailovej pošty vlastník pozemku - Poľnonákup Hornonitran, a.s. Prievidza, ktorý z vlastnej iniciatívy prejavil záujem na odstránení tohto nežiadúceho stavu. Informoval sa na možnosti spolupráce s obcou, resp. na možnosti poskytnutia mechanizmov a zariadení na likvidáciu čiernej skládky, pričom obec vlastníkovi oznámila, že mu poskytne súčinnosť. Preto predpokladáme, že zo strany vlastníka pozemku bude čierna skládka v krátkom čase odstránená.


Ing. Jana Školíková, starostka obce
28. december 2015

Odpoveď samosprávy

V priebehu mesiaca december poskytla obec vlastníkovi pozemku súčinnosť pri odstraňovaní uvedenej nelegálnej skládky. Nelegálna skládka bola pred vianočnými sviatkami odstránená.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.