Čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený
meno
Ivan 18. septembra 2017

Chcem upozorniť na čiernu skládku vznikajúcu v intraviláne obce, konkrétne na ulici Boženy Němcovej v priestore, kde sa vykonávali ukážky bojov SNP. Nachádza sa tam stavebná suť a dokonca aj nebezpečný odpad azbest.

01. október 2017

pasívny občan

Už takmer dva týždne je tu tento podnet a obec sa nevyjadrila. Čo robí napr. "Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti" Koná vôbec niekto, alebo sa tu kašle na všetko a berieme len odmeny?
04. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. V úvode Vás chceme ubezpečiť, že aj napriek tomu, že na tomto mieste nebola okamžite zverejnená odpoveď, sme sa problémom zaoberali. V prvom rade sme zisťovali vlastnícke a užívateľské vzťahy k danej nehnuteľnosti a prostredníctvom našich interných zdrojov sme sa snažili zistiť, kto vzhľadom na zloženie odpadu realizoval v obci búracie práce. Po zistení užívateľa pozemku sme ho kontaktovali, upozornili ho na povinnosť oznámiť zriadenie čiernej skládky orgánom policajného zboru. Zároveň sme vyvolali rokovanie o možnostiach likvidácie skládky. Môžeme Vás ubezpečiť, že skládka bude zlikvidovaná, o čom bude verejnosť prostredníctvom tejto služby aj informovaná.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
19. január 2018

Odpoveď samosprávy

Keďže zo strany vlastníkov pozemku nebolo podané oznámenie na príslušné orgány činné v trestnom konaní, oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti na úseku životného prostredia bolo orgánom polície podané zo strany obce. Po vykonaní všetkých procesných úkonov bolo políciou začaté trestné stíhanie, o čom som bolo informovaná dnes poštovou zásielkou. Keďže polícia už zabezpečila šetrenie na mieste, je možné zabezpečiť zo strany obce likvidáciu tejto nelegálnej skládky. V danej lokalite bola obci nahlásená ďalšia rozsahom podstatne väčšia skládka stavebného odpadu. V tejto veci obec postupovala obdobne, polícia zistila páchateľa, ktorý sa ku skutku priznal a začala trestné stíhanie, o čom som bola informovaná dnes poštovou zásielkou. Pôvodca skládky je povinný túto odstrániť.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
17. september 2018

Odpoveď samosprávy

Po ukončenom vyšetrovaní príslušného orgánu polície, odboru životného prostredia Okresného úradu v Prievidza a vydaní rozhodnutia o povinnosti likvidácie skládky bola čierna skládka dňa 30.augusta 2018 zlikvidovaná oprávnenou organizáciou.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.