Na Veľký Diel-Cesty a chodníky-podmývanie cesty

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Michal 06. februára 2019

Výstavba nového chodníka a cyklotrasy vedľa ulice Veľký diel zabránila odtekaniu vody z hornej časti cesty, ktorá teraz začala vymývať rigol medzi cestou a chodníkom a materiál sa vyplavuje po ceste dole až k točni trolejbusov, pričom sa obrovské množstvo vody vylieva po cesta a hlavne teraz v zimnom období namŕza. Problém bol aj pred výstavbou chodníka ale teraz sa zintenzívnil nakoľko sa plocha cesty, z ktorej steká voda, zväčšila. V celom úseku nie sú žiadne kanály ani odtokové žľaby a obrubníky po celej dĺžke cesty zabraňujú odtekaniu vody.

07. február 2019

Martin Poláček

Výborný podnet, chodím tade pravidelne. Je predpoklad, že tento chodník bude využívať množstvo ľudí, či už chodcov, ale aj cyklistov. Ukazuje sa tu podľa mňa už teraz viacero problémov.
Bezpečnosť chodcov: chodník je veľmi blízko cesty (miestami možno iba 20-30 cm), zábradlie malo byť medzi chodníkom a cestou v celej dĺžke.
Úzka cesta: trolejbusy, ale aj autá často prejdú po nespevnenej krajnici medzi cestou a chodníkom a robia tak hlbší spomínaný rigol. Vznikajú nebezpečné situácie.
Rigol: po celej dĺžke by mala byť cesta vyasfaltovaná až po chodník s vyznačením krajného biele pruhu + zábradlie. Voda by však tak tiekla priamo po ceste, riešenie by možno bolo aj vo forme odtokových žľabov s vyústením na začiatku Vúd.
Možností je myslím viacero, treba ich však zvážiť.
07. február 2019

Michal

Myslím že tieto problémy boli jasné už počas stavby chodníka a som zvedavý ako sa to teraz bude riešiť keď už je chodník hotový. Ešte zaujímavejšie to bude počas letných búrok.
07. február 2019

Odpoveď samosprávy

Podnet bol poslaný zodpovedným osobám na riešenie.
Kto? Odbor dopravy MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
08. február 2019

Jozef Mičic

Rozprával som sa počas stavby viackrát so stavbyvedúcim firmy, ktorá chodník stavala, presne na tento problém upozorňoval, hovoril mi, že bol viackrát za úradníkmi z mesta, že tam keď to mal rozkopané položí aspoň na troch miestach rúry popod chodník, aby tá voda mohla odtekať vedľa do potoka čo tam tečie. Na meste mu vraj povedali, že nič také sa robiť nebude, vraj v projekte to nie je a oni na to peniaze nedajú. Vtedy stačilo na odvodnenie možno 200-300 eur navyše a problém by nebol, teraz na odstránenie problému bude treba tisíce! Som zvedavý či mesto je schopné z tohoto vyvodiť aj osobnú zodpovednosť, toto čo píšem sa dá ľahko overiť aj u dodávateľa prác, aj na odbore dopravy... A tento podnet by nemal riešiť odbor dopravy, lebo pravdepodobne oni sú za to zodpovední...
09. február 2019

Martin

Som zvedavý, ako sa ten chodník ujme. O cyklotrasu obavy nemám, ale chodci majú k dispozícii kratšiu trasu krížom cez univerzitu (aj keď časť chodníka je neudržiavaná...).
14. február 2019

Rudolf

Na Veľký Diel-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Medzi novým chodníkom a cestou zostala po dokončení prác medzera cca 40 cm. Krajnica vozovky sa miestami rozpadáva a v tejto medzere navyše tečie voda. Nebolo by vhodnejšie vyplniť to asfaltom vďaka čomu by sa aj úzka cesta trochu rozšírila?
18. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Trasovanie chodníka aj cyklochodníka bolo realizované na základe projektu a stavbu tak ako je urobená odsúhlasili všetky dotknuté orgány, aj bez potreby oddeľujúceho zábradlia. Informáciu o komunikácii zhotoviteľa s úradníkmi v súvislosti s odvodnením popierame. Je však pravdou, že aktuálna situácia nie je v poriadku, mesto sa bude problémom s krajnicou a odvodnením zaoberať a hľadať vhodné riešenie.
Kto? Odbor dopravy MsÚ, Investičný odbor MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
04. máj 2019

Odkazprestarostu.sk

Požiadal som samosprávu o opakované vyjadrenie o riešení podnetu.

S pozdravom
Andrej Shadura
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
06. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Mesto v súčasnosti pripravuje projekčné riešenie odvodu povrchových dažďových vôd z tejto časti mesta.Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
21. máj 2019

Roman

Aktuálny stav krajnice cesty.
14. október 2019

Roman Šimo

Tento stav trvá akosi dlho. Toľko sa pred voľbami regionálni politici dušovali, že budeme mať spojenie medzi sídliskami konečne aj formou chodníka - cyklochodníka. Prečo sa odvodnenie neplánovalo pred výstavbou. Značenie tiež nič moc...Hádam sa to niekedy aj vyrieši.
14. október 2019

Michal

spojenie nebude, chodník končí pri VUD, dalej si univerzita robí parkovisko(posledné dni teda skôr nerobí) a nevyzerá že by tam rátali s pokračovaním cyklochodníka
14. október 2019

Jozef Mičic

Nie je to celkom tak, to spojenie je plánované, len v ceste sú ešte pozemky iných subjektov ako mesta a univerzity, projekt parkoviska sa musel urobiť tak, aby tam ten cyklochodník medzi cestou a parkoviskom vošiel, aj pozemky medzi mestom a univerzitou sa menili s takýmto zámerom. Iná otázka je že všetko trvá naozaj dlho, predpokladám, že odvodnenie budú robiť až keď raz bude treba opravovať celú cestu. Teraz bol pri FRI-čke deravý plynovod, keď to opravovali, zistili, že tam je na kraji cesty nejaká rúra dažďovej kanalizácie, ktorá podľa všetkého nikomu nepatrí. Pritom by sa zrejme do nej dala zviesť časť vody z cesty. Ale počul som, že už sa na odvodnenie robí celý nový projekt....
08. január 2020

Matej Čiernik

Takže to zhrnieme: zbytočná cyklotrasa, pretože podľa technickej normy je potrebné oddeliť cestu pre cyklistov a chodcov pri frekvencii nad 150 osôb alebo cyklistov za hodinu, toľko tam chodcov ani cyklistov nikdy nechodilo ani chodiť nebude. A zbabraný chodník pre chodcov, za ktorý je zodpovedný nejaký mestský úradník.
Takže odkaz pre primátora- nie hovorkyňu: pán primátor, kedy zosobníte spôsobené škody a vyhodíte neschopných a/alebo skorumpovaných mestských úradníkov, ako ste sľuboval?
11. január 2020

Miroslav Gabriš

Veľký diel-Cesty a chodníky-iné

Ide o odkanalizovanie cesty. Pri väčšom daždi ide voda po ceste, vymýva hlinu z okraja novovybudovanej cyklotrasy s chodníkom, čím sa stáva cesta nebezpečnou - zvýšené riziko šmyku na blate. Napriek upozorneniam už pri budovaní veľmi drahej cyklotrasy, keď stačilo dať rúry popod trasu a zviesť vodu do vedľajšieho potoka, sa tak nestalo. Chôdza popri zaliatej ceste je prakticky nemožná, bez toho aby vás okoloidúce autá ošpliechali. Zlatým klincom je vyvýšená kanálová vpusť pri budove VÚD - ŽU. Vidieť, že cesty pre mesto robia odborníci a ešte väčší odborníci to preberajú.
11. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
11. január 2020

Matúš 👍

Teším sa, že sa na tú cyklotrasu ozaj myslelo. Na katastri sú odčlenené 2 parcely ako jej pokračovanie, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
24. január 2020

Michal

aktualne foto
24. január 2020

Roman Šimo

Necháme to úplne zničiť, aby náklady boli potom väčšie.
24. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
04. apríl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
30. apríl 2020

Matúš 👍

Bez zmeny
21. máj 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
26. jún 2020

Roman Šimo

Muselo to dôjsť až do takého štádia, ako máme teraz? Zničíme cestu. Za chvíľu aj nový chodník. Nečinnosť nabaľuje budúce investície.
07. september 2020

Michal Višňovský

Veľký diel-cesta-výtlk

Prepardnutá krajnica , naživo som videl pani ktorá tu dostala defekt
22. november 2020

Anton

Situácia sa zhoršuje a smeruje k havarijnému stavu.
Dažďová voda stekajúca z cesty si naďalej vymieľa odtokový žľab vedľa krajnice. Krajnica sa odlamuje a v niektorých miestach voda už podomlela aj vozovku ktorá sa začína praskať.
Dočasným riešením by bolo aspoň vyplniť tento hlboký žľab kamenivom, ktoré nedokáže odnášať dažďová voda.
12. december 2020

Roman Šimo

Iba trošku potešenie z uvedeného stavu. V stredovom pruhu chodníka, boli vysadené stromčeky. Treba veriť, že budú aj udržiavané. Hádam sa dostane i na krajnicu cesty novej úpravy.
12. február 2021

Miroslav Gabriš

Veľký diel-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Toto je výsledok zlého naprojektovania cyklotrasy - bez odvodu vody. Cesta je podmytá, odlamujú sa okraje, praská cesta. Už tam je vidieť ako nejaké auto spadlo mimo cesty a pokúšalo sa odtiaľ vyhrabať. Trolejbusy musia pri obchádzaní spomaliť až zastaviť. Už som na to upozorňoval aj predtým.
12. február 2021

Roman Šimo

Necháme zničiť. Však peniaze v rozpočte sú iba na veľké projekty. Nech je to teda čo najväčšia a najdrahšia rekonštrukcia... Čo iné sa dá o tomto myslieť.
15. február 2021

Roman Šimo

Dnes som sa na to opäť zblízka pozrel a nechcel by som byť v koži vodiča, ktorý s autom alebo nebodaj trolejbusom zbehne z krajnice do tohto "jarku". Na niektorých miestach to má možno minimálne 30-40 cm "schod". Mesto musí do času opravy tieto miesta označiť. Už to prestáva byť po toľkých mesiacoch zábavné, aj keď máme nikým nevolanú pandémiu.
16. február 2021

Matej Čiernik

Opakujem svoju otázku na vedenie mesta Žilina: ako bude postihnutý ten, kto zodpovedá za túto situáciu? Predpokladám, že ide o škodu väčšieho rozsahu: vybudovanie zbytočnej "cyklotrasy", ktorá nesplňuje ani podmienky pre jej vybudovanie, ani technickú normu pre komunikáciu pre cyklistov a nedostatky v projekte tiež súvisia s poškodením komunikácie pre motorové vozidlá.
16. február 2021

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
04. apríl 2021

Martin

Poslanci vyzývajú na opravu:
https://www.zilina.sk/userfiles/2021/komisie/materialy/20210427/Cesta%20V-S%202.pdf
04. apríl 2021

Roman Šimo

Vyzývajú teraz, ale mohlo to byť aj skôr. Rieši sa to medzi občanmi dlhšiu dobu. Tak, hádam sa niečo v tomto už pohne. Aj mesto deklarovalo, že vec sa snažia vyriešiť. Medzitým sa ale náklady predpokladám zvýšia.
04. apríl 2021

Jozef

Mňa by vážne zaujímalo kde je problém. Prečo doteraz mesto nepristúpilo k oprave. Kto je zodpovedný za ten už takmer havarijný stav???
07. apríl 2021

Matúš 👍

Už sa tam pracuje na riešení.
07. apríl 2021

Roman Šimo

Tak hádam sa dočkáme aj vyriešenia, aby to i dlho vydržalo.
08. apríl 2021

Roman Šimo

08. apríl 2021

Jozef

Tak to som zvedavý čo z tohto vznikne 😮
08. apríl 2021

Roman Šimo

Vyzerá to skôr na zrovnanie povrchu cesty. Žľab sa asi robiť nebude. Môžem sa ale mýliť.
08. apríl 2021

Jozef

Fakt som zvedavý, lebo toto mi fakt nedáva žiadnu logiku zatiaľ.
25. apríl 2021

Michal

zatiaľ vykopali to čo bolo medzi cestou a chodníkom, nasypali miesto toho štrk a osadili cestné stĺpiky, životnosť odhadujem do prvého lejaku
25. apríl 2021

Jozef

Mňa by naozaj zaujímalo čo týmto dosiahli. Ak niekto pôjde okolo v období väčšieho dažďa tak by to mohol odfotiť. Predpokladám, že voda sa bude ešte viac hromadiť na vozovke keďže úplne zrušili ten prírodou vytvorený odvodňovací rigol.
27. apríl 2021

Roman Šimo

Na dnešnom zastupiteľstve bolo uvedené, že momentálne práce sú dočasné riešenie a musí sa pripraviť projekt na komplexnú opravu. Vidím tu možnosť odvodňovacieho zľavu, ktorý by odvádzal vodu do priestoru potoka pred obratiskom trolejbusov.
27. apríl 2021

Jozef

Zaujímavé, keďže už pred dvoma rokmi sa hovorilo o tom, že mesto spracováva projektovú dokumentáciu na vyriešenie tohto problému.
27. apríl 2021

Roman Šimo

Trošku som sa v tých informáciách strácal. Ak som dobre počul, tak pán prednosta sa o probléme dozvedel až tento rok na jar. Musím si to asi ešte raz prehrať, či sa nemýlim.
29. apríl 2021

Michal Višňovský

Vyplnené síce kamenmi ale stav cesty to nezmení. Výrazne asfalt praská
03. máj 2021

Roman Šimo

Stav na niektorých miestach po dažďovom víkende:
27. júl 2021

Roman Šimo

Opäť po búrkach zlý stav krajnice. Mesto o tom vie, tak hádam pripraví skoré trvácne riešenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania