Konáre stromu zasahujú až do chodníka

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Obcan BB 20. júna 2013

Konáre ihličnatého stromu pri SPŠ Stavebnej zasahujú až do chodníka na Kukučínovej ulici tak, že sa chodci musia popod zohýňať

20. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Správcom objektu je Spojená škola Kremnička. Správca je povinný udržiavať zeleň tak, aby konáre stromov nezasahovali do profilu verejnej komunikácie, nezakrývali dopravné značenie a podobne. Podnet preposielame správcovi objektu.

Ján Chmelík
odd. odpadového hospodárstva a údržby verejných priestrnstiev
MsÚ B. Bystrica
08. júl 2013

Občan

Neviem z akého dôvodu, ale zatiaľ odpílili nie konáre stromu, ale stĺp verejného osvetlenia :)
15. júl 2013

Andrej

Konare sú už orezane.
17. júl 2013

Obcan

Konáre sú orezané. Stĺp verejného osvetlenia je odpílený karbobrúskou cca vo výške 1,5 m, má ostré hrany a hrozí tam ťažký úraz. Nepochopiteľné ako to môže niekto takto ponechať
23. október 2013

Gelien Jozef

Po dopravnej nehode pri ktorej došlo k poškodeniu stožiara verejného osvetlenia bolo potrebné tento odstrániť - ohrozoval chodcov. Nebol odstránený úplne nakoľko v jeho telese sú el. káble, ktoré sú pod napätím.
Po dodaní nového stožiara a prebehnutí poistnej udalosti bude realizovaná
jeho výmena.
23. október 2013

Obcan

Japonci dokazu opravit cesty po zemetraseni za mesiac, my nevieme vyriesit jeden stlp za 4 mesiace
07. december 2013

Anonymný užívateľ

Stav podnetu koncom Októbra.
10. december 2013

Gelien Jozef

Dňa 04.11.2013 bol predmetný stožiar verejného osvetlenia opravený .

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania