Skuteckého-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 18. decembra 2018

Ulica zahltená reklamným smogom. S fyzickou prítomnosťou reklám bojuje nie jedno mesto na Slovensku. Bolo by načase zachytiť včas duchaplný trend zbavovania sa týchto mestských strašiakov a tieto nekultúrne reklamy z mesta odstraňovať. Obzvlášť byť vnímavejší ak sú umiestnené v centre mesta.

09. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Od 02.01.2015 vstúpil do účinnosti nový zákon, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kvádre, panel položený na zemi na upravenom, alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona.

Reklamné stavby novela zákona po novom definuje v § 43 ods. 2, ktorý znie:
"Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne sojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu."

S pozdravom,

Dobríková Gabriela
Stavebný odbor, stavebný úrad
048/ 4330 418
gabriela.dobrikova@banskabystrica.sk
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Dobríková Gabriela
Stavebný odbor, stavebný úrad
048/ 4330 418
gabriela.dobrikova@banskabystrica.sk
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
26. január 2019

Marta Medzihradská

Tie reklamy pôsobia naozaj veľmi nekultúrne. Ešte znepokojujúcejšia je odpoveď samosprávy. Myslím si, že každý vnímavejší človek uzná, že ak sa chceme posunúť dopredu, tak to tak nemôže zostať. Poprosím teda o hľadanie možností na nápravu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania