Fončorda

Neviditeľný priechod pre chodcov

Fončorda - Tulská


23. mája 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Diera v strede cesty

Fončorda - Moskovská


21. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Hýbajúce DZ

Fončorda - Nové Kalište


16. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Ostrihanie kríkov

Fončorda - Švermova


11. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

začínajúce výtlky na ceste Švermová

Fončorda - Švermova


11. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Výtlky na Tulskej ulici 1

Fončorda - Tulská


09. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Výtlky na Jilemnickeho

Fončorda - Jilemnického


04. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Konáre po orezaní stromu

Fončorda - Tulská


04. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Apríl 2018

Obnovenie značenia parkovacích miest

Fončorda - Tichá


19. apríla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nelegálna skládka odpadu

Fončorda - Zelená


17. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Výtlky na Tulskej ulici

Fončorda - Tulská


14. apríla 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Dlhodobo odstavené vozidlo

Fončorda - Moskovská


12. apríla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Skládka odpadu Tulská

Fončorda - Tulská


09. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Verejné osvetlenie – Fončorda

Fončorda - Internátna


08. apríla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený