Fončorda

Vrak automobilu – THK 40

Fončorda - Trieda Hradca Králové


29. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Rozrastené kríky

Fončorda - Tulská


27. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Neorezané konáre nad chodníkom

Fončorda - Tulská


23. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Ovocný strom nad schodiskom

Fončorda - Tulská


23. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nadrozmerný odpad

Fončorda - Moskovská


07. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Ohrozuje nás strom na Sadovej ulici

Fončorda - Sadová


06. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nepojazdné auto

Fončorda - Tulská


03. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Odpad

Fončorda - Moskovská


03. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Prepadnutý chodník

Fončorda - Tulská


02. októbra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
September 2017

Autovrak nad Tulskou 2

Fončorda - Tulská


27. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Autovrak nad Tulskou

Fončorda - Tulská


27. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nelegálna skládka odpadu

Fončorda - Tulská


27. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Suché stromy Švermova 23

Fončorda - Švermova


20. septembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
August 2017

Poškodená lavička

Fončorda - Moskovská


21. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Vyschnutý strom

Fončorda - Družby


13. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený