Havelkova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Lamač

Vyriešený
meno
Daniel 08. februára 2021

vrak na parkovisku Havelkova/Na Barine

09. február 2021

Martin Uváček

Jeden z mnohých čo tam nejaké indivíduum skladuje.
23. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
o dlhodobom probléme na parkovisku pri pohostinstve U Haasa, na ulici Na barine vieme. Niekto tam pravidelne zváža staré vozidlá. Konkrétne fialový Citroën mal nalepenú výzvu na odstránenie ešte 23.04.2020, zároveň bola zaslaná výzva majiteľovi aj poštou doporučene, s lehotou na odstránenie 60 dní. Zásielku majiteľ prevzal, ale doposiaľ vozidlo neodstránil. Po márnom uplynutí lehoty nasleduje v rámci procesných úkonov odtiahnutie vozidla zmluvným partnerom mestskej časti. Aktuálne má však zmluvný partner vyčerpanú skladovaciu kapacitu, pričom ako dôvod uvádza skutočnosť, že príslušný odbor okresného úradu, nevydáva v zákonných lehotách rozhodnutia v uvedenej veci, na základe ktorých je možné s motorovým vozidlom nakladať v zmysle zákona.
Situácia bola preverovaná aj v iných mestských častiach (a to aj v prípadoch iných poskytovateľov tejto služby) a je analogická. Napriek spomínaným skutočnostiam mestská časť vyvíja zvýšené úsilie na reálne riešenie veci a štandardizácii postupov, ktorými sú odtiahnutie vozidla na záchytné miesto, a následné konanie na správnom orgáne vedúce (ako k jednému z možných riešení) k jeho konečnej likvidácii.

Magáthová, SROKS, MÚ MČ BA - Lamač
14. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Pri obhliadke dňa 13.04.2021 bolo zistené, že vozidlo Citroën AX bolo odstránené.

Magáthová, SROKS, MÚ MČ BA - Lamač

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania