Zavadzajúci citylight

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Neriešený

Nechápem ako mohol dostať tento citylight povolenie, keďže jednak ústi do polovičky priechodu pre chodcov a po druhé bráni vo výhľade aj vodičovi aj chodcovi. Prosím o jeho okamžité odstránenie z tohto dôvodu. Ďakujem

02. september 2014

Netro

umiestnenie citylightu je v rozpore s STN 73 6110, konkrétne bodom 12.3.3.4 Na ploche priechodu nemajú byť vtokové mreže dažďových vpustov, poklopy vstupných šácht, časti výhybiek, stožiare a ani iné prekážky obmedzujúce rozhľad alebo ohrozujúce bezpečnosť a plynu-
losť chôdze. To neplatí pre stĺpiky SSZ (STN 73 6021).
24. október 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Prešernova ulica je v správe mestskej časti Staré mesto, a predmetné reklamné zariadenie patriace pravepodobne spol. Akzent media alebo JCDecaux aj povoľovali. Nie je to v kompetencii hlavného mesta.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
24. október 2014

Odkaz pre starostu

Podnet bol pridaný na portál a odoslaný na MÚ Staré Mesto dňa 18. 8. 2014. Už na druhý deň, 19. 8. 2014, niekto z MÚ Staré Mesto zmenil zodpovednosť na magistrát. Po viac než dvoch mesiacoch, 24. 10., p. Papajčík reaguje, že podnet patrí do kompetencie MÚ Staré Mesto. Dnes, 24. 10. 2014, som zmenil zodpovednosť na MÚ Staré Mesto.
30. október 2014

Netro

prehadzovanie si zodpovednosti... typicke bratislavske. tu je vidiet, ze nikomu z uradnikov nejde o bezpecnost, len sa zbavit prace. smutne
26. november 2017

Netro

Citylight BigMedie je už 3 roky nahlásený ako nebezpečný predmet zakrývajúci chodcov (z podľadu vodičov automobilov) a zakrývajúci motorové vozidlá (z pohľadu chodcov) v priestore križovatky a priechodu pre chodcov. OKAMŽITE ho odstránte!!!!!!!!
05. február 2019

Tomáš

Prešernova-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Nebezpečný priechod pre chodcov - výhľad na vozovku znemožňuje/blokuje reklamný pútač (v smere od ul.Gondova - na ul.Muzejná).
05. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
aktualizovaný podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
01. jún 2019

Tomáš

Päť rokov a priechod pre chodcov na ul.Prešernova - Staré Mesto nie je bezpečný.
Žiadosti, podnety na kompetentné inštitúcie od „obyčajného človeka“ nemajú žiadnu váhu.
Pokiaľ ide o peniaze/zisk MÚ Staré Mesto trvalo ignoruje občana. Ďakujeme Vám ... !

Aktualizujte podnet a pošlite ho opätovne samospráve. Ď. .
03. jún 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.


Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
07. január 2020

Novomešťan

Prešernova-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Vážený pán Ing. arch. Matúš Vallo primátor Bratislavy,
Vážená pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

niekoľko občianských podnetov/ žiadostí/ sťažností a problém s nevhodne umiestnenou reklamou na chodníku, prekrývajúcou výhľad na vozovku (priechod pre chodcov) - nemá riešenie !

Prečo ?!
03. február 2020

xyz

3. februára 2020 - žiadna zmena.

Prečo ?!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania