Roľnícka-Automobily-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Uzavretý

Myslim, ze viacero ludi bude suhlasit s obmedzenim pohybu dodaviek z DS ktore vo Vajnoroch cez reproduktor vykrikuju ze zbierqju zelezo, transformatory, kable, zvaracky, pracky… Clovek si chce kludne posediet na dvore a jazdi mu po okolo domu denne otravny zberac odpadu.

30. júl 2021

somár rámos

Haló!!! ,čo sa určuje zodpovednosť?Jednoznačne magistrát- zbierajú odpad, zodpovednosť za zber odpadu má obec, a ako druhé ,preposlať Kriminálnej polícii ,odbor envirokriminality.Zbierajú nebezpečný odpad-elektroniku ,autobatérie , na čo treba mať povolenie , ktore predpokladá, že nemajú.Taktiež dokladovať ,ako nakladajú s neželeznými časťami ,napr z práčky, ladničky.
31. júl 2021

Tomáš Závodný

Človek len vystupuje z auta a uz pocuje "Seeefko katalizaator nebude" ?
31. júl 2021

Tomas

Na jednej strane má Somár pravdu a na druhej z čoho budú žiť, keď jediné čo vedia je zhromažďovať odpad vo svojom dvore v Novom Živote? Ale zoberte im aspoň ten amplión alebo dajte možnosť dokončiť základnú školu nech si môžu nájsť prácu v parlamente.
01. august 2021

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
chcem diskutujúcich upozorniť na dodržiavanie pravidiel slušného chovania, zdržanie sa vulgarizmov a držanie sa vecnej povahy podnetu. Príspevky porušujúce pravidlá, prípadne obsahujúce osobné útoky na pracovníkov/čky samosprávy či ostatných diskutujúcich, budú vymazané. Vďaka

administrátor pre Vajnory
01. august 2021

somár rámos

Dodržiavame .Ale nie furt sa dá .Ja som už na veledôležitý odbor Enviro kriminality písal ,a veľmo dávno,( a to som dodal aj videá s nasnímanými autami , a ksichtami šoférov)ale ako je na Slovensku zvykom ,kto by sa v práci dral,takže drahý administrátor pre Vajnory ,čo tak sa teraz namiesto rozčúlených občanov ,povyhrážať aj zbytočnej inštitúcii ,ktorá má riešenie v popise práce-
O mag.stráte ,je škoda písať , nie je to cyklo cesta , ani parkovanie , ani nič iné čím človeku strpčiť život

Environmentálna kriminalita
Falšovanie peňazí | Ochrana kultúrneho dedičstva | Počítačová kriminalita, duševné vlastníctvo | Podvody na senioroch | Nebezpečné materiály a environmentálna kriminalita | Prekurzory výbušnín | Podvodné prevody peňazí | Divácke násilie
Označenie environmentálna kriminalita vychádza z pojmu „environment“, teda životné prostredie, ktorým je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Environmentálnu kriminalitu možno chápať ako trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj problematiky ohrozovania zdravia závadovými potravinami a nedovolenej výroby a držby rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“. Druhý oddiel tejto hlavy v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov definuje tieto protiprávne konania ako:

ohrozovanie a poškodenie životného prostredia,
neoprávnené nakladanie s odpadmi,
porušovanie ochrany vôd a ovzdušia,
porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodovania s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a nelegálnych výrubov stromov mimo lesného pôdneho fondu,
porušovanie ochrany stromov a krov rastúcich v lesnom pôdnom fonde,
šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín,
únik geneticky modifikovaných organizmov,
pytliactvo.


Páchanie environmentálnej kriminality je často v súbehu aj s inou trestnou činnosťou, napr. skrátenie dane, podvod, korupcia, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a pod.

Rozsah environmentálnej kriminality je taktiež vymedzený nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní environmentálnej trestnej činnosti, pri zisťovaní jej páchateľov, pri jej vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní, kde sa za environmentálnu trestnú činnosť považuje aj trestný čin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami, týrania zvierat a krádeže dreva z lesného pôdneho fondu, vrátane dreva už vyťaženého.

Informácie o podozrení z páchania environmentálnej kriminality je možné oznamovať na týchto telefónnych číslach:

09610 50118
09610 50128
09610 50138
09610 50144
09610 50156
09610 50174
09610 50253
V závažnejších prípadoch na mobilných telefónnych číslach:

0905 265 302
0918 628 917
0918 800 375
06. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.
Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
09. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý večer,
ďakujeme za Váš podnet, podľa §7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 Mestskej časti Bratislava – Vajnory zo dňa 22.júna 2017 je činnosť pojazdných (podomových) výkupcov zakázaná.
Pri zistení takejto činnosti je potrebné zavolať mestskú políciu na tel. č. 159.

S pozdravom

Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

 +421-2-2129 5226
 juleny-tomanova@vajnory.sk
www.vajnory.sk
12. august 2021

Tomas

Dobrý deň, aký počet vozidiel Mestskej polície sa stará o mestskú časť Vajnory?
12. august 2021

Tomas Uhlar

dakujem, ale §7 VZN 2/2017 hovori o vykupcoch, nie zberacoch takze sa neda o neho opriet.
14. august 2021

Tomas

To máte jedno, aj tak tam Mestská polícia nepríde lebo to má ďaleko, má málo ľudí a celkovo je ....
14. august 2021

Tomas

Mimochodom, tá nevie nájsť ani stojacich priestupcov, nie to pohybujúcich sa.
14. august 2021

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
chcem diskutujúcich upozorniť na dodržiavanie pravidiel slušného chovania, zdržanie sa vulgarizmov a držanie sa vecnej povahy podnetu. Príspevky porušujúce pravidlá, prípadne obsahujúce osobné útoky na pracovníkov/čky samosprávy či ostatných diskutujúcich, budú vymazané. Vďaka
14. august 2021

Tomas

Pardón, som prostoduchý človek. Nechcel som 😌😌😌
14. august 2021

Tomas

Hlavne že pracovníčky nás tu môžu roky klamať o inštruovaní a upovedomovaní Mestskej polície. 😜😜😜

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania