Ďakujeme, Vaša aktualizácia bola uverejnená.

Trnavské mýto - nelegálna reklama

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Peter Oravec 22. októbra 2013

Napriek jasnému zákazu reklamy a lepenia plagátov si nejaká firma oblepila zastávky na Trnavskom mýte tak, že z nich urobila tmavé diery. Ak im ten priestor (sklené steny zastávky) prenajala/predala samospráva, tak by som sa dovolil spýtať, načo sa na tie zastávky montovali drahé sklá (asi kvôli svetlu...), keď teraz ich dovolili kompletne oblepiť reklamou a tým zamedziť prístupu svetla. To mohli rovno tie zastávky postaviť z niečoho lacnejšieho, napríklad z plechu, ak ich chceli oblepiť reklamou.
Čo so samosprávou, ktorá nerešpektuje vlastné predpisy a správa sa ako zločinec?

22. október 2013

q

plne suhlasim. tie skla by mali byt ocistene od plagatov a folii a mali by byt hlavne pravidelne umyvane!
10. november 2013

Peter Oravec

Hej, páni konšelé....!
vďaka Vám, zlodejom a podvodníkom, už Bratislava skutočne vyzerá ako cirkus:
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/nazory/bratislava-mi-uz-pripada-ako-cirkus.html?page_id=322155
22. október 2014

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny, bez riešenia... ignorácia a chrapúnstvo zo strany samosprávy v priamom prenose.
02. marec 2015

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny.
20. júl 2015

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia, bez odpovede... ignoranti na magistráte.
Pán Nesrovnal, za Vášho primátorovania Bratislava začína vyzerať horšie ako za Ftáčnika, a to bol teda majster.
02. november 2015

Peter Oravec

Bez zmeny.
07. apríl 2016

Peter Oravec

Informácie zo stránky
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1666531&page=84
potvrdzujú, že pri tejto reklame ide o chrapúnstvo priamo zo strany magistrátu:
"Pokial viem, tak ta reklama na zastavkach na Trnavskom je tam uz od 2013, ma v tom prsty Bigmedia a nie je od toho ziadna zmluva, kedze som ich v tom case o zmluvy ziadal. Kedze je to zastavka v sprave magistratu, tak to nikto ani neriesi....Uz je to potvrdene aj z magistratu aj z DPB, ze neexistuje ziadna zmluva ohladom prenajmu pristreskov na osadenie reklamy. Treba trocha viacej bombardovat magistrat, nech to daju odstranit...a na zaklade coho tam teda tu reklamu dali?
Na zaklade nicoho. Jednoducho si reklamna agentura zmyslela a oblepila pristresok.... Predpokladám, že ešte treba mať kamaráta na Magistráte, DPB či mestskej časti..."
S vedomím a s tichým (alebo hlasným?) súhlasom magistrátu teda súkromná reklamná spoločnosť využíva majetok mesta na svoje špinavé kšefty.
Bez zmeny, bez riešenia.
11. apríl 2016

Peter Oravec

Magistrát nerieši nelegálnu reklamu, resp. magistrát priamo nelegálnu reklamu podporuje. Case study: Zastávka električiek, Trnavské mýto.
Ak magistrát podporuje, resp. toleruje nelegálnu reklamu, možno sa potom čudovať sprejerom?
22. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
ďakujeme za Váš podnet. Prístrešky na Trnavskom mýte rekonštruoval Dopravný podnik (DP). Po rekonštrukcii ich hl.m.SR, Bratislava neprevzalo, hoci Dopravný podnik tvrdí opak. Snažíme sa urýchlene problém vyriešiť, aby Dopravný podnik urobil opatrenia.

Oddelenie komunikácie a marketingu
22. apríl 2016

Peter Oravec

Oddelenie komunikácie a marketingu, klamete, len sa tak práši. Ako sa usilujete problém "urýchlene" vyriešiť, keď tento podnet je tu už takmer tri roky a za ten čas ste absolútne nič nič nič neurobili? Lož ako pracovná metóda magistrátu?
12. máj 2016

Peter Oravec

Magistrát,
klamete, až sa vám z úst práši. V tomto podnete uvádzate, že sa snažíte problém urýchlene riešiť. Opak je však pravdou. Dňa 28.4.2016 som sa prostredníctvo portálu chcemvediet.sk na magistrát obrátil so touto žiadosťou:
"Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál, - v prípade, ak takáto zmluva alebo iná dohoda neexistuje, kópie dokumentov, preukazujúcich, ako a kedy žiadal magistrát príslušný subjekt, ktorý veľkoplošnú reklamu na prístreškoch električiek na Trnavskom mýte umiestnil, o odstránenie tejto reklamy, prípadne kópiu dokumentov preukazujúcich, ako riešil, resp. mieni magistrát riešiť umiestnenie a odstránenie tejto reklamy. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: xabu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie."
Dňa 9.5.2016 mi bola doručená odpoveď (fotografia je nižšie), podľa ktorej magistrát "nemá k dispozícii požadovaní informácie" a moja žiadosť bola "postúpená na vybavenie Dopravnému podniku Bratislavy".
Je teda lož, čo uvádzate v reakcii na tento podnet, že sa snažíte problém urýchlene vyriešiť. Pravdou je, že problém hádžete na Dopravný podnik a Vy ste nič nič nič tri roky neurobili s protiprávnym stavom!
S pozdravom
12. máj 2016

Peter Oravec

Mimochodom, milý magistrát, toto je už na trestné oznámenie podľa Trestného zákonníka:
§ 215 neoprávnené užívanie cudzej veci, a
§§ 245, 246 poškodzovanie cudzej veci.
V prípade ďalšieho neriešenia tohto podnetu magistrátom budem nútený podať trestné oznámenie na tzv. neznámeho páchateľa (ktorý je, pravda, všetkým známy).
S pozdravom.
13. máj 2016

Peter Oravec

Dňa 13.5.2016 mi bola od Dopravného podniku Bratislavy doručená mailom táto odpoveď (v plnom znení):
"Dobrý deň prajem, listom č. MAGS UES 44302/2016, ev. 284/2016 zo dňa 29.04.2016 (pod. č. 8717/2016 zo dňa 03.05.2016, ev. č. 27/2016) bola Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť (DPB, a. s.) podľa § 15 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len infozákon) odstúpená na priame Vaša židosť, ktorou žiadate o poskytnutie informácií o umiestnenej reklame na prístreškoch električiek na Trnavskom mýte. Požadované informácie žiadate doručiť na e-mailovú adresu: xabu@mail.chcemvediet.sk .
DPB, a. s. ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3. sprístupňuje nasledovné informácie:
Zmluvné strany DPB, a. s. ako prenajímateľ a RECAR Bratislava, a. s. ako nájomca, majú uzatvorenú Zmluvu o nájme reklamných plôch uzavretá v zmysle ust. § 663 Občianskeho zákonníka, zo dňa 16.12.2009 a jej dodatky, a to na dobu určitú do 31.10.2017. Na základe tejto zmluvy a jej dodatkov má nájomca právo umiestňovať reklamné zariadenia na/vo vozidlách MHD, pozemkoch, objektoch,... za stanovených podmienok.
DPB, a. s. ako povinná osoba, zmluvy (dodatky) zverejňuje na webovej stránke DPB, a. s..
Električková zastávka Trnavské mýto bola v roku 2010 významne rekonštruovaná Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť (objednávateľ) a následne bola na nej umiestnená reklama.
S pozdravom /Regards,
JUDr. Darina Peťovská odbor právny Tel.: +421 (0)2 5950 1585
Fax: +421 (0)2 5950 1400
Mobil: +421 903 540 341 E-mail: petovska.darina@dpb.sk
Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Tel.: +421 2 5950 1111
Web: www.dpb.sk"

Z uvedeného stanoviska DPB vyplýva, že
1. magistrát opätovne klame, pretože z hľadiska zmluvy medzi DPB a RECARom ide o platný právny vzťah a teda magistrát sa nemôže "urýchlene snažiť problém vyriešiť, aby Dopravný podnik urobil opatrenia", pretože nie je čo riešiť.
2. Takisto je lož, čo uvádza magistrát na tejto stránke https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/23702/tmave-nastupiste, a to, že "reklamy patria Big medii, ktoré môžu mesto zažalovať za zasahovanie do výplní", pretože podľa vyššie uvedenej informácie od DPB nemá DPB zmluvy s Big mediou, ale s RECARom. Buď teda klame DPB, alebo klame magistrát.
3. DPB v odpovedi klame, pretože zmluva s RECARom nie je zverejnená na webovej stránke DPB. Na webovej stránke DPB sa nachádzajú iba zmluvy od roku 2011, ale zmluva s RECARom je podľa DPB z roku 2009.

O ďalšom vývoji budem informovať.
13. máj 2016

Peter Oravec

Doplnenie:

Vzhľadom na uvedené som DPB poslal nasledovné vyjadrenie:

"Vážená pani Peťovská, prostredníctvom portálu chcemvediet.sk som dostal Vašu odpoveď na moju žiadosť. Musím však konštatovať, že ste neodpovedali v zmysle zákona, pretože ja som vo svojej žiadosti požadoval veľmi konkrétny dokument, a to kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál.
Namiesto požadovaného dokumentu, teda kópie zmluvy na konkrétnu reklamu, ste mi poslali iba "informáciu" (teda nie "kópiu zmluvy" o tom, že zmluvy zverejňujete na webovej stránke DPB.
Súčasne nie je pravda ani táto Vaša informácia, pretože zmluva s RECARom nie je zverejnená na webovej stránke DPB. Na webovej stránke DPB sa nachádzajú iba zmluvy od roku 2011, ale zmluva s RECARom je podľa Vašich vlastných slov z roku 2009.
Opätovne Vás preto žiadam o kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál.
Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že celý priebeh tejto mojej žiadosti je zverejnený na portáli chcemvediet.sk, ale súčasne ho zverejňujem aj na stránkach odkazprestarostu.sk. A to vrátane Vašich informácií, ako aj zmätočných informácií magistrátu Bratislavy.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/23702/tmave-nastupiste
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/6262/trnavske-myto-nelegalna-reklama
S pozdravom"

O ďalšom vývoji budem informovať.
13. máj 2016

Peter Oravec

Dňa 13.5.2016 mi DPB mailom doručil zmluvu medzi DPB (prenajímateľ) a Recar (nájomca).
V čl. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy sa uvádza, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu špecifikovaný v čl. III zmluvy a účelom nájmu je využívanie predmetu nájmu na umiestňovanie reklamy. V čl. 2.5 zmluvy sa uvádza, že nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu spoločnosti BigBoard a spoločnostiam, v ktorých má BigBoard majetkovú účasť. V čl. 3.6 zmluvy sa uvádza, že predmetom nájmu sú aj plochy existujúcich zastávok MHD v Bratislave vrátane plôch prístreškov pre cestujúcich.
Vzhľadom na uvedené znenie zmluvy nie je čo riešiť. DPB predal všetko Recaru a nedá sa s tým nič robiť. Na zastávke na Trnavskom mýte budeme stáť v tme a nebezpečenstve.
Ešte správa pre magistrát (ak by teda nepochopil to, čo už bolo uvedené): Vaše "snažíme sa problém urýchlene vyriešiť" je farizejstvo, pretože nie je čo riešiť. Zmluva je jasná a prístrešky sú oblepené v súlade so zmluvou.
Pokiaľ v najbližších týždňoch nedôjde k nejakému novému vývoju v tejto veci, požiadam administrátora OPS, aby podnet označil ako vyriešený.
Ďakujem.
P.S. Ak chce niekto poslať zmluvu medzi DPB a RECARom, nech sem napíše svoj mail alebo nech sa spojí s administrátorom a požiada ho o môj mail.
13. máj 2016

Peter Oravec

... pokračovanie zmluvy.
13. máj 2016

Peter Oravec

... pokračovanie zmluvy.
13. máj 2016

Peter Oravec

... dokončenie zmluvy.
Zmluva má následne cca 5 príloh na cca 30 stranách.
20. september 2016

Peter Oravec

Pán primátor Nesrovnal sa dal opäť počuť v súvislosti s Trnavským mýtom:
http://www.bratislava.sk/i-nesrovnal-sucasny-stav-trnavskeho-myta-viac-nemienim-tolerovat/d-11051872/p1=11049956
Vtipné je, že niekoľko fotografií ilustrujúcich katastrofálny stav Mýta zobrazuje práve reklamy na prístreškoch zastávok električiek.
Pán primátor, ak by ste teda náhodou nevedeli, tak tie prístrešky sú síce polepené reklamou hnusne a odporne, avšak v plnom súlade so zmluvou uzavretou medzi Vaším cteným podnikom DPB a Recarom.
Takže fotky, na ktorých je reklama na prístreškoch, dokumentujú hlavne totálne zlyhanie mesta a jeho manažmentu.
S pozdravom
04. august 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
06. december 2017

Peter Oravec

Reklama na zastávkach zmizla, ale nie je to zásluhou riešenia tohto konkrétneho podnetu, ale iba ako dôsledok celkovej rekonštrukcie podchodu. Je celkom možné, že po rekonštrukcii zastávok tam bude reklama späť. Podnet skôr vyhnil než sa vyriešil. Uzavreté?
18. september 2018

Peter Oravec

Zatiaľ sa tam reklama nevrátila. Hádam to už vydrží bez reklamy.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania