Znievska - kamióny zásobujúce obchod parkujú na prechode


V riešení
meno
hedviga 03. júna 2019

Pred krátkym časom boli pri Bille na Jantárovej ul. vyznačené priechody pre chodcov (zvislé aj vodorovné dopravné značenie). Na oboch priechodoch naraz niekoľkokrát za deň parkujú kamióny zásobujúce obchod. Tým znemožňujú chodcom plnohodnotne využívať priechody a ohrozujú ich bezpečnosť - ako vidieť na fotografii, chodci musia chodiť po ceste.
Niekomu zrejme prekážali obnovené priechody a tak jeden z nich po pár dňoch zatrel čiernou farbou.
Netuším, kto určil toto dopravné značenie (čo považujem za pozitívne), ale mal by aj kontrolovať jeho dodržiavanie ako aj jeho stav.

Poznámka pre správcu stránky - ponúkané možnosti definovania problému často nevystihujú daný problém a tu konkrétne chýba pri určení typu - iné ako chýbajúce a zle viditeľné...

03. jún 2019

Michal Haman

Za portál - kategórie podnetov sa postavili na základe podnetov, ktoré na portál niekoľko rokov pribúdali a pracovalo sa s tými najčastejšie sa opakujúcimi problémami. Ale sú postavené tak, aby sa vždy dali zadefinovať aj nové situácie a problémy.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
03. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, o doriešení Vás budeme informovať.

MÚ BA - Petržalka
13. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
uvedené dopravné značenie je vo vlastníctve spoločnosti BILLA.
Komunikácia je účelová – zásobovacia, nie je v správe mestskej časti.
Nemáme vedomosť o obnove dopravného značenia.
Všeobecne platí, že výkon dohľadu nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky je plne v kompetencii poriadkových zložiek mestskej polície a policajného zboru SR.


MÚ BA - Petržalka
18. jún 2019

Odpoveď samosprávy


Príslušníci Exp. MsP BA V popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju činnosť aj na riešenie parkovania vozidiel na priechode pre chodcov na Znievskj ulici v Bratislave.
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude ihneď vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.


ml. kom. Bc. Marcela Sabinová
18. jún 2019

hedviga

Ja si myslím, že účelom "hry" nie je stáť za oknom, čakať na priestupok a potom to hlásiť. Mali by byť už z princípu vytvorené také pravidlá, ktoré dodržiavajú všetci. Dispozičné riešenie predajne je jednoducho také, že zásobovacie kamióny stoja vždy na mieste, ktoré je - paradoxne - označené samotnou prevádzkou ako prechod. A tak vodiči zásobovacích kamionov - lebo dnes sa okrem pečiva všetko dodáva kamionmi - musia - chtiac nechtiac- porušovať predpisy, chodci sa musia prepletať pomedzi autá odchádzajúce z parkoviska. Po postavení lekárne pred hlavným vchodom bol tento problém najmä v zimných mesiacoch ešte väčší. Všetko je spôsobené nedodržaním pôvodnej koncepcie z čias výstavby, keď zásobovanie prebiehalo menšími autami objazdom poza obchod.
Aj keď denne 5x privoláme hliadku, pri existujúcom systéme to nič nevyrieši.
28. júl 2019

Viera

Úplne s Vami súhlasím, situácia je presne taká, ako ju opisujete. Je smutné, ak sa miestna časť Petržalka tvári, že toto nie je ich problém..

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania