Eisnerova-cesta-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
V. 08. októbra 2019

Pomaly, ale isto sa zvacsujuca jama pri poklope kanalizacie (prepadnuta vozovka) na Eisnerovej ulici. Nahlasujem to este kym je tato cesta zjazdna, pretoze naplanovanie opravy bude zrejme trvat cele mesiace.

08. október 2019

Odpoveď samosprávy

Eisnerova ul. je miestnou komunikáciou II. triedy vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Podľa priloženej foto ide o prepad pri šachte spoločnosti BVS a.s. Opravu budú zabezpečovať uvedené subjekty po vyhodnotení situácie na mieste.
Podnet pre administrátora - presunúť podnet na riešenie uvedeným subjektom.
Kto? Iná zodpovednosť - magistrát hl. m. SR Bratislavy a BVS a.s.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
08. október 2019

Silvia Vilhanová

Ďakujem za upozornenie, podnet bol preposlaný na magistrát.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
09. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
03. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zaslali sme žiadosť o opravu prepadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, nakoľko sa jedná o kanalizačný poklop v ich správe.

S pozdravom

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
03. november 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: BVS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania