Istrijská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Miša 31. októbra 2019

Zle umiestnený, zle zrealizovaný, zle viditeľný, a pre chodcov veľmi nebezpečný priechod. Chodci na priechod vstupujú pomedzi zaparkované autá, pričom ten na opačnej strane vyúsťuje do cestnej priekopy. Problém vytvárajú aj autá parkujúce priamo pred priechodom.
Verejné osvetlenie nesvieti na priechod a vozovku, ale osvetľuje strom rastúci pod ním.
Chodci majú zo zákona povinnosť prechádzať najkratšou cestou cez vozovku, avšak tá vedie priamo do priekopy.
Autá majú povinnosť stáť minimálne 5m pred priechodom, no ani to sa v tomto prípade nedodržiava.

31. október 2019

Odpoveď samosprávy

Istrijská ul. je miestnou komunikáciou II. triedy vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy. Zmeny v dopravnom značení, osvetlení ako i zmeny umiestnenia priechodov zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
Kto? Iná zodpovednosť - Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Ing. Katarína Macáková
oddelenie VDŽP
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
01. november 2019

Miša

Pani Macáková pravdepodobne iba nemá informáciu o tom, že celá Istrijská bola do správy mč BA-DNV zverovacím protokolom č. 118806471100 dňa 06.02.2012 odovzdaná Magistrátom do správy Mestskej časti Devínska Nová Ves.
Z uvedeného dôvodu prosím ponechať tento podnet na vyriešenie mestskej časti BA-DNV.
17. november 2019

jajboli

S podnetom súhlasím, zišlo by sa upraviť prechody pre chodcov tak, že sa stavebne upraví priestor pre parkovanie áut na 5 metrovú hranicu. Inak to zaparkované autá nebudú dodržiavať.
29. november 2019

Odpoveď samosprávy

Po opätovnom preverení potvrdzujeme našu predchádzajúcu odpoveď. Zverovacím protokolom č. 11 88 0647 11 00 zo dňa 6.2.2012 nebola do správy mestskej časti zverená komunikácia II. triedy Istrijská ul. ani pozemok pod ňou. Zmeny v dopravnom značení, osvetlení ako i zmeny umiestnenia prechodov zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
Podľa nám dostupných informácií riešením danej situácie v prospech občanov sa magistrát v súčasnosti zaoberá.
Kto? Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Ing. Katarína Macáková
oddelenie VDŽP
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
29. november 2019

Miša

Nech sa páči
30. november 2019

Silvia Vilhanová

Predmetné pozemky však nie sú cesta, ale chodníky popri ceste z jednej aj druhej strany. Podnet bude preposlaný na magistrát.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
30. november 2019

Miša

Pozemky parc.č. 1428/30 a 1428/31 niesú len chodníky, ale siahajú až po vozovku, a sú v nich osadené lampy verejného osvetlenia.
Rastie na nich napríklad aj ten strom, kvôli ktorému nieje ten priechod dobre osvetlený. Pozrite si prosím tú situáciu na mojej fotke poriadne.
Lampa verejného osvetlenia svieti do koruny toho stromu, a svetlo z nej neprechádza na vozovku.
Na opačnej strane priechodu prezmenu sa žiadne verejné osvetlenie nenachádza. Takže ten priechod nieje vôbec osvetlený.
To sú pozemky v správe Mestskej časti a nie Magistrátu.
01. december 2019

jajboli

Snáď nenavrhuješ aby vyťali ten strom? Aj tak váš predchádzajúci starosta Jambor posadil miesto stromov mikro-stromčeky a kríky ibišteky miesto riadnych stromov v rámci výsadby. Stačí tam umiestniť lampy určené na osvetlenie prechodov pre chodcov (svietidlá sú približne v strede vozovky).
http://www.crossing.sk/bezpecnost-chodcov/nasvietenie-priechodu-chodcov/
Celkovo bola táto rekonštrukcia chodníkov odfláknutá, ke´d sa robí reko, mali dať tie stĺpy el. vedenia do zeme.
01. december 2019

Miša

@jajboli
Vyťať ten strom by bolo také typické pre tunajšiu samosprávu, tak to máš pravdu.
Zatiaľ sa tunajší Miestny úrad správa tak, že sa svojej zodpovednosti chce zbaviť za každú cenu, počkajme ako (a kedy) situáciu vyriešia.
03. december 2019

Silvia Vilhanová

Miša,

Vy ste však ako podnet zadali zle umiestnený priechod pre chodcov, ktorý na druhej strane vedie do cestnej priekopy. Presúvať priechody pre chodcov je v pôsobnosti magistrátu. Mestská časť môže niečo spraviť so stromom, prípadne s osvetlením priechodu.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
03. december 2019

Miša

Hej, a preto má môj podnet už v hlavičke "priechod - zle viditeľný" ;o)

V podstate mi jedno kto sa toho nešťastného priechodu chopí, hlavne nech sa to neťahá ďalšie mesiace.
06. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania