Istrijská-priechod pre chodcov-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Lucia Hornakova 18. novembra 2019

zo zastávky Uhrovecká smer Devín nie je žiadny priechod pre chodcov na druhú stranu

18. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
02. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vybudovanie priechodu pre chodcov medzi párové nástupištia zastávky MHD "Uhrovecká" na komunikácii Istrijská považujeme za opodstatnené. Umiestnenie priechodu pre chodcov musí spĺňať slovenské technické normy, Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento návrh vyžaduje viacero stavebných úprav, a to:
- dobudovanie peších trás od existujúceho chodníka k navrhovanému priechodu pre chodcov, čím je zároveň nutné odstrániť parkovacie miesto z parkovacieho pásu,
- dobudovanie peších trás od priechodu pre chodcov smerom k zastávke,
- bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na tieto stavebné úpravy žiadosť o vybudovanie priechodu pre chodcov navrhneme referátu stavebných činností mesta. Tento zoznam je jedným z podkladov pre tvorbu rozpočtu mesta na výber investičných akcií a ich finančného krytia tak projektovej prípravy ako aj realizácie. Výber a schválenie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.

S pozdravom

Oddelenie dopravného inžinierstva
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania