Rybničná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
🦢️ Labut22 28. marca 2020

V kríkoch na odbočke z Rybničnej k vyschnutému Vajnorskému rybníku je množstvo odpadu, aj značne zarasteného vegetáciou.

Zopár kusov odpadu je aj ďalej popri ceste k jazeru (stavebný odpad, zvyšky nejakého koberca a pod.).

30. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
02. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu "Rybničná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve" dňa 01.04.2020 vykonal pracovník mestskej časti Bratislava-Vajnory obhliadku na danom mieste.
Obhliadkou bolo zistené, že na pozemku parc. č. 2088/1 registra "C" sa nachádza komunálny a stavebný odpad v množstve cca 4 m3. Odpad je umiestnený na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve ani v správe mestskej časti. Nezákonne umiestnený odpad mestská časť oznamuje na príslušný okresný úrad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ďakujeme
S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.