Karlova Ves, Naposledy aktualizované

Vybudovanie chodníka pri Sumbalovej

Karlova Ves - Sumbalova


23. júna 2015

8 komentárov 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Križovatka Jamnického - Matejkova

Karlova Ves - Matejkova


28. novembra 2015

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zeleň zasahujúca do chodníka na začiatku Starých gruntov

Karlova Ves - Staré grunty


23. septembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Nový priechod na Ul. H. Meličkovej

Karlova Ves - Hany Meličkovej


05. mája 2015

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Pokazená prevažovačka na Nám. sv. Františka

Karlova Ves - Námestie sv. Františka


24. marca 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Poškodený mostík pri zoo

Karlova Ves - Mlynská dolina


15. októbra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Most Lafranconi

Karlova Ves - Dvořákovo nábrežie


12. marca 2013

8 komentárov 8 aktualizácií

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený
 

Poškodený chodník na Pribišovej 45

Karlova Ves - Pribišova


25. novembra 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Cyklochodník pri Botanickej záhrade

Karlova Ves - Botanická


04. októbra 2016

8 komentárov 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Zakončenie Litovskej ulice

Karlova Ves - Litovská


30. januára 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Zdevastovaná cesta pri zast. Cintorín Slávičie údolie

Karlova Ves - Staré grunty


09. augusta 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Burina (Staré grunty)

Karlova Ves - Staré grunty


26. októbra 2013

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Opustené vozidlo na Starých gruntoch 23

Karlova Ves - Staré grunty


26. novembra 2016

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Chodník na poštu na Karloveskej

Karlova Ves - Karloveská


01. októbra 2016

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zabratie verejného priestranstva Karloveskou klubovňou

Karlova Ves - Jurigovo námestie


17. mája 2017

8 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Neriešený