Petržalka, Cesty a chodníky, V riešení

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - zničený povrch nadjazdu

Petržalka - Rusovská cesta
21. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohájska - znečistený chodník

Petržalka - Starohájska
20. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Cesta na Berg - hrdzavé a poškodené zábradlie

Petržalka - Cesta na Berg - nová Viedenská cest
19. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Vyšehradská - kaluž na zrekonštruovanej zastávke

Petržalka - Vyšehradská
17. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Šrobárovo námestie-chodník-znečistený

Petržalka - Šrobárovo námestie
15. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Markova-oplotenie-zhrdzavené

Petržalka - Markova
15. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Einsteinova-chodník-výtlk

Petržalka - Einsteinova
14. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kopčianska - nefungujúce eskalátory

Petržalka - Kopčianska
12. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Starohájska - zničený chodník

Petržalka - Starohájska
11. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Krasovského - hrozivá škára a prasknutý betón

Petržalka - Krasovského
08. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - potrebná oprava cyklotrasy

Petržalka - Rusovská cesta
08. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Šintavská - rozkopaný chodník

Petržalka - Šintavská
06. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Romanova-chodník-poškodená dlažba

Petržalka - Romanova
02. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jungmannova-chodník-chýbajúci

Petržalka - Jungmannova
02. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Kutlíkova - rozbitá cesta (väčší úsek)

Petržalka - Kutlíkova
01. augusta 2019 Komentáre3 Hodnotenie2