Výrub drevín v areáli Starého Ihriska

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Neriešený
meno
Ján 10. januára 2017

Výrub drevín pre súkromnú spotrebu v areáli Starého Ihriska

15. január 2017

Ján

15. január 2017

Ján

28. január 2017

Ján

I napriek upozorneniu mesta a mestskej polície na problém nelegálneho výrubu, ten pokračuje nerušene dalej
30. január 2017

Ján

Výrub pokračuje nerušene dalej
07. február 2017

Ján

Už prešlo skoro mesiac od pridania podnetu, napriek tomu stále ked zavítam na Staré Hrisko vidím všade stopy a následky po pokračujúcom nerušenom výrube. Kde je mestská polícia? Pohybujem sa často po Potočnej ulicy, ktorou sú pravdepodobne odvážené drevá po zrúbaní a za prechádzok vidím hliadky mestskej polície len veľmi sporadicky, prečo Polícia neposilnila hliadky v tomto areáli, aby mohla tomuto konaniu zabrániť??

Požadujeme vyjadrenie Mestskej polície
17. február 2017

Ján

21. február 2017

Ján

Hromadný nelegálny výrub za použitia reťazových píl. Podľa stôp na snehu a blate je drevo odnášané na kárach po cyklistickom chodníku, čím ho blokujú, alebo autami opät za využitia cyklistického chodníka, čím ohrozujú jeho užívateľov21. február 2017

Ján

21. február 2017

Ján

21. február 2017

Ján

24. február 2017

Odpoveď samosprávy

Hliadka MsP dňa 23.2.2017 dané oznámenie preverila pričom zistila že výrub týchto drevín bol koordinovaný na základe vydaného povolenia Slovenského Vodohospodárskeho Podniku š.p. Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy. Viď prílohy

Mgr. Ján Novák
náčelník MsP
24. február 2017

Ján

toľko dreva za 20 eur.....

charakter výrubu, úplne zdravých mohutných stromov mi nepripadá v poriadku.

Nerozumiem ako môže byť takýto hrubý a necitlivý výrub podporovaný štátnymi orgánmi. Aporpo nozaj prebieha pod dohľadom pracovníkov štátu??

Okrem toho výrub je na rôznych miestach, prvé fotky dokumentujú výrub ešte v bezprostrednej blízkosti cyklistického chodníka, vždy sa odohráva za prvou líniou kríkov a stromov, aby sa dotyční skryli pred zrakom návštevníkov cyklochodníka a tí nevideli spúšť. (čo oči nevidia, srdce nebolí)

Mestská polícia ešte stále nezodpovedala na možnosť nelegalného výrubu, ktorý prebieha súčasne s tým, ktorý schválil Vodohospodársky úrad. Charakter ťažby od spílených stromov dalekod od potoka až po jeho kolie tomu napovedá.

Každopádne je to veľmi hrubý zásah do životného prostredia, ktorý ,ako mi občania Levoče dosvedčia, je z nášho pohľadu barbarstvo
24. február 2017

Ján

Ako dokazujú moje fotky išlo o výrub stromov a nie iba zber ako dovoľovala zmluva!!!!!
24. február 2017

Ján

prvé fotky vyrúbaných stromov sú ešte z Januára, aj ked podľa zmluvy môžu k povolenému zberu (nie výrubu) dreva dochádzať medzi 17. až 28. februárom. Z toho jasne vyplýva, že tam nerušene pôsobí viacero nelegálnych ťažiarov dreva
26. február 2017

Mgr.Matúš Tarauta

V zmluve sa píše - umožnuje sa zber, zakazuje sa výrub vzrastlých zdravých drevín a brehového porastu!!

Ako ukázal na fotkách pán Ján, bolo zrúbaných množstvo zdravých vzrastlých drevín a brehového porastu, odpoved polície v podobe tejto zmluvy je nedostatočná, kedže tam prebieha nelegálny VYRUB, ktorí porušuje nie iba štátny zákon, ale aj znenie zmluvy Vodohospodárskeho podniku. Netvrdím, že ho má na svedomí dotyční, ktorí uzavrel s Vodohospodárskym podnikom zmluvu na zber drevín. Avšak neodškriepiteľným faktom je, že tam prebieha nelegálna ťažba z niekoho strany a je na polícii, aby zistila kto je za tým
27. február 2017

Mgr.Matúš Tarauta

Video dokumentácia nelegalnej ťažby &feature=youtu.be
06. marec 2017

Mgr.Matúš Tarauta

Dokumentácia nelegálneho výrubu pri starej poľnej ceste na priehradu. Rozrastá sa zo dňa na deň &feature=youtu.be
10. marec 2017

Mgr.Matúš Tarauta

Obrátil som sa na Vodohospodársky podnik so žiadosťou, aby zaujal oficiálne stanovisko k podnetu a fotodokumentácii. Oficiálne stanovisko Vodohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, ktorý prišiel na môj email

Dobrý deň,
po prešetrení uvedeného e-mailu ohľadom nelegálneho výrubu zasielame nasledovné stanovisko:
Povolenie a dohodu na zber drevnej hmoty na Levočskom potoku v k. ú. Levoča sme vydali v mesiaci február 2017 len pre jednu osobu, ako je uvedené v dohode v prílohe a to na obdobie od 17. 2 - 28.2 2017. V tomto období sa reálne vykonával zber drevnej hmoty od 17.2 do 24.2.2017, kde bolo našim pracovníkom tento zber kontrolovaný.
Žiaden výrub vzrastlých zdravých stromov nebol povolený a odberateľom nebol vykonávaný.
Fotografie sú aj z obdobia pred dohodnutým zberom, t. j. 15.1., 30.1. kedy sme žiadne povolenie nikomu nevydávali.
Na výrub stromov dohodu nevydávame a rozsah výrubu uvedený na fotografiách nepovoľujeme.

Vartovníková
SVP, š.p. Košice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania