Sídlisko 2, Kalvária

V riešení
 
V riešení
 
Jún 2018
V riešení
 
V riešení
 
Máj 2018

Oprava prepadnutého kanálu

Sídlisko 2, Kalvária - Nábrežná


29. mája 2018

Zodpovednosť: Prešov

V riešení
 

Otočenie lampy smerom k podchodu

Sídlisko 2, Kalvária - Nábrežná


29. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Prešov

V riešení
 

Orez krikov

Sídlisko 2, Kalvária - Nábrežná


29. mája 2018

Zodpovednosť: Prešov

V riešení
 
V riešení
 
Vyriešený
 
Vyriešený
 

Oznacenie cyklochodnika pozdlz Levocskej ulice

Sídlisko 2, Kalvária - Levočská


02. mája 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Prešov

V riešení
 
Apríl 2018
V riešení
 

Čistota na ul.Nabreznej

Sídlisko 2, Kalvária - Nábrežná


24. apríla 2018

Zodpovednosť: Prešov

Vyriešený