Nočný kľud pri súkromných exteriérových akciách

Zodpovednosť za riešenie: Rajecké Teplice

V riešení
meno
Iveta 24. septembra 2018

Dobrý deň,

rada by som sa spýtala, či má mesto Rajecké Teplice VZN /prosím uviesť konkrétne číslo/, ktoré by upravovalo podmienky organizovania kultúrnych akcií v exteriéroch na súkromných pozemkoch. V priebehu dvoch týždňov v pracovných dňoch boli organizované dve akcie /koncert, teambuildingová aktivita s diskotékou/ v areáli parku hotela Skalka. Živá a reprodukovaná hudba znela aj po 24 hodine. Rada by som vedela, či tu neplatí povinnosť dodržiavať nočný kľud po 22 hodine, resp. ak bola vydaná nejaká výnimka, prečo /nejednalo sa o žiadne verejnoprospešné kultúrne akcie alebo Silvester či pod./. Súčasne by ma zaujímalo, ako je to pri aktivitách súkromných osôb na ich vlastnom pozemku napr. keď osoba oslavujúca narodeniny zorganizuje o polnoci ohňostroj.
Ďakujem za odpoveď.

02. október 2018

Odpoveď samosprávy

VZN na organizovanie kultúrnych akcií prijaté nie je. Zákonným spôsobom možno povoliť a regulovať iba verejné kultúrne podujatia konané v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. Pri všetkých ostatných akciách a podujatiach (bez ohľadu aj na VZN o prevádzkovej dobe a iné všeobecne záväzné právne predpisy) sa každá právnická aj fyzická osoba musí správať tak, aby dodržiavala nočný kľud. Vždy by teda mala zodpovedne zvážiť, čo je primerané v konkrétnej situácii. Mesto výnimky neudeľuje (nepovoľuje). Od 1. júla 2018 je schválené VZN Mesta Rajecké Teplice č .2/2018 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Toto VZN je zverejnené na webovej stránke mesta.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
02. október 2018

Iveta

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď. VZN 2/2018 nerieši čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí. V tomto prípade sa tiež považuje za nočný kľud čas medzi 22.hod. a 6. hod. nasledujúce ráno?
Ak teda vyhodnotím, že právnická alebo fyzická osoba sa nespráva tak, že dodržiava nočný kľud, na koho sa mám obrátiť po 24 hodine? Na štátnu políciu? Predpokladám, že mestská polícia mám svoj pracovný čas a tejto hodine už nie je na telefóne.
Nebolo by riešením upozorniť priamo právnickú osobu /v tomto prípade majiteľa hotela Skalka/, aby sami dohliadali na dodržiavanie ukončenia akcií do 22 hodiny? Polícia dva-trikrát týždenne by asi nebola príjemná pre hostí hotela.
Je mi jasné, že v tomto období sa už podobné exteriérové akcie nebudú konať. Ide mi o to, aby boli stanovené jasné podmienky ešte pred začiatkom nasledujúcej sezóny.
22. október 2018

Odpoveď samosprávy

Ako je uvedené vyššie, verejné kultúrne podujatia sa posudzujú v samostatnom režime aj z hľadiska nočného kľudu (ten máme zadefinovaný v spomínanom VZN č. 2/2018). Ale toto nie je náš prípad.
V ostatných prípadoch porušovania nočného kľudu je v každej súrnej situácii vhodné, aby pre účely ďalšieho možného konania vec preverila a zadokumentovala štátna polícia. Okrem iného aj z dôvodu ktorý uvádzate, že mesto nemá zabezpečenú 24 hodinovú službu.
Ak má mesto informáciu o zámere hocakej osoby organizovať v meste podujatie (ktorým môže byť narušený nočný kľud), alebo sa o ňom dozvieme dodatočne, vždy vec z úrovne mesta riešime. Výstupom spravidla býva konzultácia s prevádzkovateľom dotknutého zariadenia alebo fyzickej osoby, ktorej podstatou je okrem iného jeho uvedomenie si zodpovednosti za prípadné protizákonné konanie a hľadanie riešenia pre sporné aktivity konkrétneho zariadenia. Takto to prebehlo aj v spomínanom prípade zariadenia Skalka. Taktiež nie zriedka postupujeme vec na objasňovanie a riešenie, napr. na políciu, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo okresný úrad.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.