Nová -Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

V riešení
meno
Andrea Lojková 11. augusta 2019

Bod 1.
Nevybudované dostatočné odvodnenie dažďovej vody z ul. Lesná.
Znečisťovanie verejnej komunikácie,pozemkou,pivníc a súkromného majetku naplavenou špinou,zeminou a štrkom.

Bod 2.
Nedostatočne vyriešený chodník bez možnosti vstupu naň pre mamičky s kočíkmi či ludí s fyzickým postihnutím.

Prosíme o čo najrýchlejšie vyriešenie tohoto problému.

Ďakujeme

13. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Požiadal som o bližšie informácie. Po ich obdržaní Vás budem informovať.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
15. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe komunikácie s príslušnými oddeleniami MsÚ môžem uviesť nasledovné:
Pre Lesnú ulicu je už spracovaná projektová dokumentácia pre územne rozhodnutie, vrátane dažďovej kanalizácie, chodníkov pre peších a osvetlenia. Je už začate územné konanie v tejto veci. Potom bude nasledovať projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a stavebné konanie. Všetky úkony vyžadujú dlhšie časové nároky. Čo sa týka momentálneho stavu, cestu mesto vyčistí v spolupráci s VPS, ale pred prípadnými extrémnymi zrážkami nevie mesto zabezpečiť ochranu. Na tejto komunikácii, ako aj na všetkých ostatných komunikáciách v meste Stupava nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Ak by aj takáto kanalizácia bola vybudovaná, jej výhradnou funkciou je ochrana samotného telesa komunikácia pred poškodením dažďovou vodou a zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky. Dažďová kanalizácia cesty nemá žiadnu inú funkciu. Nemá funkciu odvedenia dažďovej vody zo zastavaného územia – strechy, spevnené plochy, parkoviská a pod. Na to by mala byť vybudovaná paralelná dažďová kanalizácia. Pokiaľ ide, ako v tomto prípade, o záplavu prívalovými (extrémnymi) zrážkami a povodňami, túto ochranu je nutné veci riešiť strategicky – budovaním opatrení (spevnené plochy nahrádzať zelenými), resp. obmedzovaním budovania spevnených plôch pri novej výstavbe a predpisovanie budovať retenčné a detenčné prvky pre jednotlivých stavebníkov (napr. už v stanovisku k investičnej činnosti predpísať stavebníkovi vybudovať pre odvod dažďových vôd dažďovú nádrž). Tieto veci sú však historicky zanedbané. Ani kompletnou rekonštrukciou Lesnej ulice s dobudovaním cestnej dažďovej kanalizácie sa tento problém nevyrieši. Kanalizačné stoky na odvádzanie dažďových vôd sú v zmysle platných technických noriem navrhované na odvádzanie „bežnej“ a nie extrémnej zrážky. Pre zachytenie extrémnej zrážky sa musia budovať už spomínané vodozádržné opatrenia. Lokalizácia Lesnej ulice v prípadoch extrémnych zrážok je jej nevýhodou a historicky zanedbané riešenia proti týmto javom sa premietajú do súčastných problémov. Ako bolo vyššie uvedené, zámerom mesta je rekonštrukcia Lesnej ulice a mesto pripravuje potrebné povolenia na jej realizáciu.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
06. september 2019

Andrea Lojková

Dobrý deň,
vzhľadom na pre nás bohužiaľ nedostacujúcu odpoveď a doterajšie nevyčistenie žľabu z čoho sa na komunikácií udržuje obrovský neporiadok ktorý znečistuje pozemky,odstavené auta a okná rod. domov by som vás rada požiadala o informáciu s kým môžme tento problém prediskutovať osobne a v najlepšom prípade priamo na mieste neštnastného riešenia odtoku daždovej vody t.j. na ul. Nová.

Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania