Nedostatky na Gaštanovej ul.

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

Vyriešený

Zaslal: Ivan Gahér, 16. júna 2013

1,Zabudnuté kocky v zátačke veľmi nebezpečné môžu zapríčiniť haváriu!

2,Prepadnutá cesta už 8 mesiacov - opäť veľmi nebezpečné.

3,Nová čierna skládka odpadu 20 m od miešarní postrekov, vinice

18. jún 2013

Odpoveď samosprávy

dobrý deň,
kocky sme odstránili ešte včera. Ten odpad z priloženej fotografie - prosíme o definíciu kde sa nachádza - tu skládku sme nenašli. Inak by sme ju už včera odstránili. Čo sa týka prepadnutej cesty - bude ju riešiť správca cestnej komunikácie Mgr. Orlický, nakoľko po predbežnej obhliadke v jame sa nachádza kanalizácia (alebo prípojka) a je pravdepodobné, že majiteľ predmetnej kanalizácie má poruchu, takže sa vykoná opätovná obhliadka a následne sa zašle výzva majiteľovi.

Ing. Fiamová
18. jún 2013

Ivan Gahér

Skládka je cca 20-30 m od miešarne postrekov JRD 3m od potoka 2 minuty obhliadky to sa nedá prehliadnúť.
30. október 2013

Odpoveď samosprávy

Neobvykle dlho trvalo dohadovanie a dokazovanie príčiny vzniku predmetnej diery v ceste. Keďže BVS a.s. tvrdí, že uvedené nie je poruchou vodovodu, či kanalizácie (v ich vlastníctve), ale vo vlastníctve majiteľa prípojky a nedošlo k dohode o odstránení diery, tak sa mesto rozhodlo ešte pred začatím zimnej údržby urobiť opravu na náklady mesta s tým, že po otvorení sa zabezpečí fotodokumentácia a mesto bude vymáhať vzniknuté náklady súvisiace s odstránením havárie od vlastníka rozvodu (vody, či kanalizácie), ktorá to spôsobila.
Objednávka je už riadne zverejnená na web stránke mesta http://www.svatyjur.sk/wisam/zmluvy objednávka má číslo 154/2013Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ
16. február 2018

Ivan Gahér

Tento problém pretrváva už 5 rokov nikto sa ním nezaoberal stále je tam diera na ceste
16. február 2018

Ivan Gahér

treba sa príst pozriet

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.