Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Zeleň a životné prostredie, Ulica Pekárska ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Pekárska-strom-neorezaný

Stred - Ulica Pekárska
09. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Smeti na Pekárskej

Stred - Ulica Pekárska
15. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nelegálna skládka

Stred - Ulica Pekárska
21. júna 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ostrihanie konárov

Stred - Ulica Pekárska
24. augusta 2015 Komentáre0 Hodnotenie0