Príslušný volebný obvod: č. 6
Poslanci za obvod: Juraj Šarmír
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica Topoľová ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Topoľová
13. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
09. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-zlý stav budovy

Modranka - ulica Topoľová
07. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
Jún 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
08. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Modranka - ulica Topoľová
04. mája 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
Marec 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-Zeleň a životné prostredie-iné

Modranka - ulica Topoľová
24. marca 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
Október 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-znečisťovanie-ovzdušia

Modranka - ulica Topoľová
06. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
August 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-prekračovanie limitov hluku

Modranka - ulica Topoľová
01. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-znečisťovanie-pôdy

Modranka - ulica Topoľová
02. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-prekračovanie limitov prašnosti

Modranka - ulica Topoľová
09. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Modranka - ulica Topoľová
23. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neoznačená križovatka Topoľová/Jarná

Modranka - ulica Topoľová
15. augusta 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stavba Modranka

Modranka - ulica Topoľová
03. augusta 2018 Komentáre10 Hodnotenie0
Január 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodzovanie ihličnanu

Modranka - ulica Topoľová
09. januára 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
December 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Používanie pyrotechniky na Vianoce

Modranka - ulica Topoľová
25. decembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0