ulica Topoľová ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Modranka - ulica Topoľová
20. júna 2023 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-cesta-znečistená

Modranka - ulica Topoľová
11. júna 2023 Komentáre3 Hodnotenie0
Júl 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
25. júla 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2022
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-osvetlenie-nefunkčné

Modranka - ulica Topoľová
06. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2022
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
02. marca 2022 Komentáre3 Hodnotenie5
September 2021
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Topoľová
13. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
09. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-zlý stav budovy

Modranka - ulica Topoľová
07. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
Jún 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-parkovanie-problémové

Modranka - ulica Topoľová
08. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Modranka - ulica Topoľová
04. mája 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
Marec 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-Zeleň a životné prostredie-iné

Modranka - ulica Topoľová
24. marca 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
Október 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-znečisťovanie-ovzdušia

Modranka - ulica Topoľová
06. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
August 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-prekračovanie limitov hluku

Modranka - ulica Topoľová
01. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-znečisťovanie-pôdy

Modranka - ulica Topoľová
02. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Topoľová-stavby a budovy-prekračovanie limitov prašnosti

Modranka - ulica Topoľová
09. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0