Príslušný volebný obvod: č. 6
Poslanci za obvod: Juraj Šarmír
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Karola Ježíka ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Miestny rozhlas

Modranka - Karola Ježíka
30. júla 2013 Komentáre20 Hodnotenie0
December 2012
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie

Modranka - Karola Ježíka
06. decembra 2012 Komentáre0 Hodnotenie0