Majerská-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Roman Šimo 02. septembra 2019

Už desiatky rokov chýbajúci plnohodnotný chodník na spojenie s ulicami Rosinská cesta - Majerská - Bagárová. Bolo by vhodné tento problém v najbližšom možnom období riešiť. Problémom však môžu byť nevysporiadané pozemky. Je možné, že v týchto miestach je naplánovaná aj cyklotrasa. Nech je ale myslené aj na chodcov.

01. september 2019

Matúš 👍

Je tu plánovaný spoločný chodník pre chodcov a cyklistov.
02. september 2019

Roman Šimo

Ďakujem Matúš za informáciu. Aj som si myslel, že cyklotrasa, by mohla ísť práve týmto spodným priestorom. Dúfam len, že nebudú obmedzovaní obyvatelia priľahlých domov i chodci. Po desaťročiach neriešenia, by už chodník byť teda mohol.
02. september 2019

Roman Šimo

...Všetko však záleží asi od vysporiadania pozemkov a tam sa všetko môže zabrzdiť.
02. september 2019

Matúš 👍

Aspoň v rýchlosti stav majetkoprávneho vysporiadania. Červená - výlučné vlastníctvo mesta, žltá - mesto vlastní aspoň podiel, modrá - mesto nevlastní nič. Mohol by sa spraviť aspoň úsek na Rosinskej ceste, ktorý je taktiež súčasťou tohoto projektu cyklotrasy a pozemky vlastní výlučne mesto (od konca chodníka po športovú halu ŽSK).
02. september 2019

Matúš 👍

Ešte doplním - navrhnutý je spoločný chodník pre chodcov a cyklistov so šírkou 2.5 m a vedľa cestná komunikácia so šírkou 3.25 až 3.75 m, z ktorej budú cez cyklochodník vjazdy do dvorov.
02. september 2019

Roman Šimo

Na Bagarovej sú neustále problémy, tak dúfam, že to bude mať vôbec kde ústiť, ale celkovo to vyzerá nádejne asi.
11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme poslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina.
Kto? Odbor investičný, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
16. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v uvedenej lokalite sa plánuje výstavba cyklotrasy i chodníka pre peších, vrátane miestnej komunikácie. Momentálne sa realizuje územné konanie, rieši sa majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou. Po vysporiadaní pozemkov a vydaní právoplatného územného rozhodnutia je možné požiadať o stavebné povolenie na uvedenú stavbu. Mesto Žilina.
Kto? Odbor investičný, MsÚ Žilina
Kedy? 2020

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
14. december 2019

Matúš 👍

https://youtu.be/OsK8SPeCJGw .... od 07:32:40 po 07:40:00 sa rieši II. úsek cyklotrasy, čo je práve tento kúsok v kopci medzi Majerskou a Bagarovou. Rieši sa tam majetkoprávne vysporiadanie. Sukromník tam chce postaviť objekt a zaväzuje sa MPV zrealizovať za mesto. Poslanci návrh memoranda schválili.
14. december 2019

Roman Šimo

Ďakujem Matúš za pripomenutie. Zachytil som tiež informácie zo zasadnutia MZ. Verme teda, že sa to aj niekedy zrealizuje k spokojnosti všetkých. Sme ešte v podstate akoby na začiatku. Nebudú peniaze, nebude nič.
14. december 2019

Matúš 👍

Zároveň na poslednom MsZ poslanci schválili predloženie žiadosti na dotáciu z IROPu a spolufinancovanie z rozpočtu na I. etapu od ZŠ Karpatská okolo nedostavanej športovej haly, k internátu až po križovatku Rosinská x Majerská.
21. december 2019

Matúš 👍

Obsah memoranda. Predpoklad realizácie 2021.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania