Mýtna-parkovanie-problémové


V riešení
meno
Adam 06. februára 2019

Po odsunutí betónových kochlíkov sa začalo parkovanie na chodníku vedľa budovy rozhlasu. Vznikajú nebezpečné situácie a kolízie s chodcami, keďže autá sa na chodníku otáčajú, často aj večer a pri parkovaní blokujú chodcov, keďže zaberajú celý chodník. Výnimkou nie je ani trúbenie na chodcov.

07. február 2019

Braňo

Dennodenne som tu ako chodec vytláčaný z chodníka, arogancia šoférov nepozná hranice. Prevažujú mimobratislavské ŠPZ. Žiadam riešenie!
07. február 2019

Ján

Jednoduche riesenie. Cisto nahodou sa kluc od bytu, ktory mam vo vrecku pri prechadzani popri autach obtrie o ich lak. Ludia sa vyhybaju miestam, kde by ich plechovice mohli prist k poskodeniu.
07. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

parkovanie zdokumentované na fotografii je zrejmým príkladom porušenia povinností vodiča, v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení. Ak by bola v aktuálnom čase na miesto privolaná hliadka MsP alebo PZ, mohla by na mieste posúdiť aj ďalšie okolnosti (vzdialenosť od križovatky, šírku vozovky atď.), ktoré by mohli byť taktiež dôležité pre celkový priestupkový dej na stanovenie miery zodpovednosti vodiča.
Aj tento prípad poukazuje na význam privolania hliadky na miesto, nakoľko každý priestupok je v niečom individuálny, jedinečný. Preto hliadka posúdi na mieste všetky okolnosti podozrenia zo spáchania priestupku a volí primerané zákonné spôsoby jeho riešenia, pričom posúdi nesprávne zaparkovanie vozidla aj z pohľadu ustanovení § 43 zákona č. 8/2009 Z. z. (miera vytvorenia prekážky cestnej premávky).

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
07. február 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: v zmysle textu
19. február 2019

Braňo

Podnet je vyriešený, vjazd autám na chodník je opäť obmedzený betónovými kvetináčmi
19. december 2019

Peter Oravec

Od decembra 2019 je platné nové znenie § 52 ods. 2 zákona 8/2009 Z.z., podľa ktorého: "Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí ... ak ide o zastavenie alebo státie vozidla ... n a o k r a j i c h o d n í k a p r i ľ a h l é h o k c e s t e, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Takmer všetky tam parkujúce autá parkujú v rozpore s novým znením zákona.
Prosím políciu o vyjadrenie a riešenie.
12. január 2020

Martin Uváček

Kvetináč bol odsunutý aby BMW pána akože premiéra Pellegriniho mohlo zastať rovno pred vchodom do rozhlasu. Predpokladám že ho naspäť už nedali.
22. január 2020

Odpoveď samosprávy

Parkovanie na Mýtnej ulici je predmetom súčasnej hliadkovej činnosti Exp. MsP BA I. O tomto sme Vás informovali v odkazoch č. 75962 a 83715.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
22. január 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pán admin OPS,
je tu niekde funkcia vyhľadávania podnetov podľa čísiel? Dá sa nejako pre užívateľa portálu vyhľadať podnet č. 75962 a 83715, ktorý je uvedený v odpovedi samosprávy?
Ak sa nedá, nemohli by ste, prosím, informovať samosprávu, aby neodkazovala v odpovedi na číslo podnetu, ale odkazovala napr. linkom na daný podnet?
Ďakujem.
15. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vyhľadanie podnetu prostredníctvom ID je možné na úvodnej strane hneď po prihlásení do portálu Odkaz pre starostu.
V tejto lokalite vykonávame priebežne kontroly zaparkovaných vozidiel, avšak v prípade, že občania vidia takto zaparkované vozidlo, môžu ihneď kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
09. jún 2020

Peter Oravec

Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
17. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
Neriešený, ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
13. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
MsP si svoje povinnosti plní v rámci svojich personálnych a technických možností. Za posledné obdobie od 01.07.2020 v tejto lokalite na Mýtnejj ulici bolo riešených 100 dopravných priestupkov, pričom niektoré z nich boli odstupované na príslušný dopravný inšpektorát PZ k vydaniu rozhodnutia správeho orgánu. Vodiči sú nedisciplinovaní a obmedzené personálne kapacity MsP neumožňujú okamžité riešenie všetkých priestupkov tak, aby občania boli spokojní. Táto lokalita je sústavne monitorovaná hliadkami počas výkonu ich hliadkovej služby.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania